Ugrás a tartalomhoz

kis tűzlepke

Adatok

Magyar név: kis tűzlepke

Latin név: Lycaena thersamon

Tágabb kategória, magyar: Ízeltlábúak (törzs)

Tágabb kategória, latin: Arthropoda (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Lepkék (rend)

Szűkebb kategória, latin: Lepidoptera (ordo)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 10 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1993

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 2. melléklet

További információk

Boglárkalepke-félék családja (Lycaenidae)
 
 
Kis tűzlepke (Lycaena thersamon, Syn.: Polyommatus thersamon, Chrysophanus thersamon, Thersamonia thersamon)
A szárnyfesztávolsága 26-32 mm. A fekete szegélysávtól eltekintve a hím elülső szárnyán nincsen egyéb rajzolati elem, a sejtvégi folt is hiányzik, csupán a fonák foltsorainak árnyéka üt át rajta. A nőstény hátulsó szárnyán a teljes szegélyfoltsor jól látható. A hím elülső szárnyának felszíne élénk aranyvörös, hátulsó szárnyán több a barna behintés, a szegélyfoltsor többnyire éles. A nőstény elülső szárnyán a teljes rajzolat megvan, hátulsó szárnya barna, a rajzolat éles, főként a vörös szalag erőteljes. Mindkét ivar elülső szárnyának fonákja sárgásvörös, a hímé fakóbb, a hátulsóét szürke borítás fedi, a rajzolat teljes, a vörös szalag igen éles. Az első nemzedék hátulsó szárnyán nincsen faroknyúlvány, ez a második és harmadik nemzedéken meglehetősen hosszú (f. omphale).
Ponto-kaszpi-déli-szibériai faunaelem, sztyep faj. Közép-Ázsia és Kelet-Európa sztyeppvidékén terjedt el. A Kárpát-medencétől nyugatra már csak szórványosan és alkalmilag telepszik meg. Hazánk területén általánosan elterjedt, széles ökológiai toleranciát mutat, mivel vízfolyások mentén, árokpartokon, tocsogós kaszálókon éppúgy megtalálható, mint karsztbokorerdők tisztásain, homokpusztákon vagy szikes legelőkön.
Hernyójának tápnövényei különböző lórom-fajok (Rumex spp.), elsősorban mezei sóska (Rumex acetosa), valamint a keserűfű-fajok (Polygonum spp.) különösen a kígyógyökerű keserűfű (Persicaria bistorta) és a madár-porcsinkeserűfű (Polygonum aviculare). Három vagy négy nemzedéke van, melyek egymásba folynak az első nemzedék után, ami áprilisban kezdődik. Az utolsó nemzedék szeptemberig tart.
 
Leírás forrása:
Bálint Zsolt & Gubányi András & Pitter Gábor (2006): Magyarország védett pillangóalakú lepkéinek katalógusa. A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteménye alapján – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. 136 pp.
Gozmány László Dr. (1968): Nappali lepkék – Diurna in Magyarország Állatvilága – Fauna Hungariae XVI. kötet – Lepidoptera, 15. füzet. Akadémia kiadó, Budapest.
www.macrolepidoptera.hu
http://kitaibel.hu/lepidopterology/
 
Kép(ek) forrása:
http://kitaibel.hu/lepidopterology/nappali/page87.html
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása