Ugrás a tartalomhoz

barna rétihéja

Adatok

Magyar név: barna rétihéja

Latin név: Circus aeruginosus

Tágabb kategória, magyar: Madarak (osztály)

Tágabb kategória, latin: Aves (classis)

Szűkebb kategória, magyar: Vágómadáralakúak (rend)

Szűkebb kategória, latin: Accipitriformes (ordo)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 50 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1971

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 2. melléklet

Egyezmények: Bern II., CITES II., CMS II., EU CITES A.

Irányelvek: Madárvédelmi Irányelv, Madárvédelmi Irányelv I.

További információk

Hazai előfordulás
Tipikus fészkelőhelyei az alföldi mocsarak, tavak, halastavak, folyóvölgyek, csatornák, holtágak dús és magas növényzete (nádasok, gyékényesek). Megtelepedéséhez az áprilisi revírfoglalás és fészeképítés időszakában legalább 20–30 cm-es vízborítás szükséges, de gyakran akár 1–2 méter mély vizekben álló gyékényesekben, nádasokban is megtelepszik. Mivel sok helyen elegendő táplálék áll rendelkezésére, de hiányoznak a vízben álló nádasok, gyékényesek, a száraz füves pusztákon, mezőgazdasági területeken (gabonatáblákon) is megtelepedhet. Az ilyen helyen költő párok fészkeiket a talajra építik. Napjainkban az állomány nagyobb része a Tiszántúlon, a Duna és Tisza menti egykori ártéri területeken, kisebb részben a Dunántúl síkvidéki, vizes területein (Kisalföld, Mezőföld) fészkel. Szórványosan minden vizes élőhelyen előfordulhat, ahol fészkelésre alkalmas nádas, gyékényes található.

Időbeli előfordulás
A hazánkban költők zöme március közepén érkezik vissza. A költési időszak – a biztos fészkelési megfigyelések alapján – április elejétől augusztus közepéig tart. Az őszi vonulás előtt, augusztusban, szeptemberben alkonyatkor nagyobb nádasokban, zsombékosokon gyülekeznek a madarak éjszakázásra. Az állomány nagyobb része szeptember második felében kezdi meg az elvonulást, kisebb részük október közepéig kitart. Minden évben megfigyelhetők áttelelő példányok is.

A hazai fészkelőállomány nagysága
Állományát az 1990-es években 1000–1500, 1999–2002 között 5200–6700, a 2010-es évek elején 7–10 ezer párra becsülték. Az 1990-es évek állománynagyságát valószínűleg jelentősen alulbecsülték. A 2017–2018 közötti állományfelmérések alapján becsült költőállomány-nagyság 8,4–12 ezer pár. Az évente költésbe kezdő párok számát az alkalmas élőhelyek mellett a rendelkezésre álló táplálék, elsősorban a mezei pocok mennyisége határozza meg. Az átlagos táplálék-ellátottságú évekhez képest a pocokgradációs években a költőpárok száma 50–100%-kal is megemelkedhet.

Természetvédelem
Veszélyeztetheti az illegális elpusztítás, például varjúfélék csapdázása során befogott egyedek esetében, illetve illegális mérgezés útján. Az egyre szárazabb időjárás miatt sekélyvizű élőhelyeit a kiszáradás veszélyezteti. A part menti nádasok, gyékényesek fészkelési időben történő levágása, esetenként a beszántása sok fészek pusztulását okozhatja. Mezőgazdasági területeken (gabonaföldeken) fészkelőknél az emlősök predációja miatt is gyakran meghiúsul a költés. A több száz méter hosszúságot is elérő esőztető öntözőberendezések (lineár) üzemeltetése a kotlási időszakban (a vízpermet szórása miatt) biztosan tönkreteszi a fészkelést a csatornákat szegélyező nádasokban, kubikgödrökben.

Forrás: Tóth L. 2022. Barna rétihéja. – In: Szép T., Csörgő T., Halmos G., Lovászi P., Nagy K. & Schmidt A. (szerk.) Magyarország madáratlasza. 2., javított és kiegészített kiadás. – Agrárminisztérium, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest, pp. 371–372.

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása