Ugrás a tartalomhoz

magyar bogáncs

Adatok

Magyar név: magyar bogáncs

Latin név: Carduus collinus

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Fészkesek (család)

Szűkebb kategória, latin: Asteraceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 10 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1993

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: –
 
Termet: 60-100 cm. Életforma: Hemikryptophyta
Leírása:
Magasabb termetű (60–100 cm), egészében szúrós, 3–5 (néha több) fészkű évelő. Levelei mélyen osztottak; a hasábok tojásdad-háromszögűek, karéjosak. Az alsó levelek lándzsásak. A levélfonák ± fehéres-szürkés (de néha csak vékony) molyhú. A levéltövisek max. 2 mm hosszúak. A kifejlett fészkek max. 2 cm szélesek. A fészekpikkelyek ± rásimulók, gyakran vörösesek; a középsők és a külsők lényegesen rövidebbek a belsőknél. A fészkek pirosak vagy pirosaslilák, rendszerint magánosak. A kocsányok rányomottan fehér-gyapjasak, a rajtuk lévő szakaszos tövis sorok gyakran csaknem a fészekig érnek.
 
Virágzása:
május – június / VII – VIII.
 
Élőhelye:
Alapkőzet szempontjából közömbös szubendemikus növényünk. Sziklagyepek, szikla- és pusztafüves lejtők, erdőssztyep rétek, szőrfűgyepek, karsztbokorerdők, cserjések, sziklaerdők, száraz tölgyesek faja.
 
Előfordulása:
Pannon-északi-kárpáti-endemikus flóraelem.
Zemplén, Cserehát, Aggteleki-karszt, Bükk, Mátra, Medves, Karancs, Cserhát, Börzsöny, Naszály, Gödöllői-dombvidék, Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység, Gerecse, Bakony, Keszthelyi-hegység.
 
Megjegyzés:
Rokonsági körében több hasonló faj is van. A gyakori útszéli bogáncs (Carduus acanthoides) – mellyel hibridet is létrehozhat – levéltövisei nagyobbak (2–4 mm), levélhasábjai ismét 2–5 hasábúak, szára csúcsán rendszerint több, rövid kocsányú fészek is van. A horgas bogáncs (Carduus hamulosus) kifejlett fészkei szélesebbek, kb. egyforma fészekpikkelyei pókhálós-molyhosak, horgasan visszagörbülők. E faj levelei alul zöldesen gyapjasak.
 
Veszélyeztetettsége: V: 5; H: 1;
 
Forrás:
Vojtkó András, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., -Oláh Emőke-Csiky János in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása