Ugrás a tartalomhoz

budai imola

Adatok

Magyar név: budai imola

Latin név: Centaurea scabiosa subsp. sadleriana (syn.: Centaurea sadleriana)

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Fészkesek (család)

Szűkebb kategória, latin: Asteraceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 5 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1993

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: Centaurea sadleriana
 
 
Termet: 80-100 cm. Életforma: Hemikryptophyta
 
Leírása:
80–100 cm magas, elágazó szárú, bokrosodó évelő. Levelei érdesek, mélyen osztottak. A levélszeletek ± lándzsásak, épek vagy újból karéjosak. A fészkek nyúlánk kocsányokon magánosan állnak, 15–25 mm vastagok. A belső fészekpikkelyek függeléke hártyás, fénylő, fehéres, általában rojtos-hasogatott. A többi fészekpikkely széle keskeny, sötétbarna, hegyesedő. A virágzatok vöröseslila csöves virágokból állnak.
 
Virágzása:
május – október / VIII – X (– XI.)
 
Élőhelye:
Inkább mészkedvelő, endemikus faj. Sziklagyepek, szikla- és pusztafüves lejtők, erdőssztyep-rétek, löszpusztarétek, homokpuszták, homoki rétek és legelők, löszlegelők, karsztbokorerdők, cserjések, erdőszélek növénye.
 
Előfordulása:
Pannon-endemikus flóraelem.
Zemplén, Aggteleki-karszt, Bükk, Mátra, Cserhát, Börzsöny, Naszály, Gödöllői-dombvidék, Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység, Tétényi-sík, Gerecse, Vértes, Bakony, Bakonyalja, Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység, Zalai-dobvidék, Szekszárdi-dombvidék, Tolnai-hegyhát, Mezőföld, Kis-Alföld, Pesti-sík, Hevesi-sík, Turján-vidék, Duna-Tisza köze, Hortobágy, Hajdúság, Nyírség, Bereg-Szatmári-sík, Tiszántúl.
 
Megjegyzés:
A nemzetségen belül gyakori a hibridizáció. E fajt legkönnyebben talán bimbós állapotban, a bimbók – már messzebbről is látható – csontfehér csúcsáról lehet felismerni. Habitusra közel áll hozzá a töviskés, a dunántúli és a vastövű imola (Centaurea spinulosa, Centaurea fritschii, Centaurea scabiosa), de ezeknél a hártyás fészekpikkelyek hiányoznak.
 
Veszélyeztetettsége: V: 4; H: 1; I;
 
 
Forrás:
Vojtkó András, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., – Király Gergely-Penksza Károly in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása