Ugrás a tartalomhoz

hússzínű ujjaskosbor (beleértve az "incarnata", "haematodes" és "serotina" alfajokat, valamint kivéve a halvány ujjaskosbort)

Adatok

Magyar név: hússzínű ujjaskosbor (beleértve az "incarnata", "haematodes" és "serotina" alfajokat, valamint kivéve a halvány ujjaskosbort)

Latin név: Dactylorhiza incarnata (incl. Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes, Dactylorhiza incarnata subsp. serotina, excl. Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca)

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kosborfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Orchidaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 10 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: –
 
 
Termet: 20-60 cm Életforma: Geophyta
Leírása:
Robosztus, 20–60 cm magas, vastag szárú faj. Hosszúkás-lándzsás (15–20 cm hosszú, 1–4 cm széles) levelei felállók, a csúcsuktól az alapjuk felé fokozatosan kiszélesedők. A virágzat nyúlánk, tömött, hengeres fürt. A virágok tövénél a magháznál jóval hosszabb, szálas-lándzsás, erősen erezett murvalevelek fejlődnek, amelyek esetenként ibolyás vagy vörös futtatásúak. A virágok viszonylag kicsik, színük a húsvöröstől a hófehérig változhat. A mézajak durván csipkés élű, nem vagy gyengén háromkaréjú; a közepén szabálytalan alakú ibolyás rajzolat látható. A sarkantyú lapított-henger alakú, tompa végű, a magháznál nem hosszabb.
 
Virágzása:
május – június / VII – VIII.
 
Élőhelye:
Inkább mészkedvelő; láprétek, mocsárrétek, magassásos társulások, láperdők, ligetredők, magaskórósok virága. Láp- és mocsárrétek magassásosok; nedves pionír élőhelyek Láp- és mocsárréteken, magassásosokban, nedves pionír felszíneken.
 
Előfordulása:
Északi-középhegység, Zempléni-hegység, Mátra, Borsodi-dombság.
 
Megjegyzés:
Levelei ritkán lehetnek foltosak, s ekkor hasonló rokonaival összetéveszthető. Halványsárga virágú alfaja (subsp. ochroleuca) később nyílik, nagyon ritka. Hazánkban előfordul a 4–30 (–50) cm magas, nyúlánk, rövid virágzatú és keskenylevelű (–2 cm) alfaja (subsp. serotina) is, melynek csak 3–4 (–5) levele van. Több orchideánkkal alkot hibridet.
 
Veszélyeztettsége:
 
 
Forrás:
Vojtkó András, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., – Virók Viktor in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása