Ugrás a tartalomhoz

bodzaszagú ujjaskosbor

Adatok

Magyar név: bodzaszagú ujjaskosbor

Latin név: Dactylorhiza sambucina

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kosborfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Orchidaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 10 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: –
 
 
Termet: 10-30 cm Életforma: Geophyta
Leírása:
10–30 cm magas, zömök faj. A szár vastag, leveles. A tőlevelek lándzsásak vagy visszás-tojásdadok, közepükön vagy a felső harmadukban a legszélesebbek, 6–10 cm hosszúak és 1–3 cm szélesek. A lomblevelek hosszúkás-lándzsásak. Rövid, tömött fürtben álló virágai sárgák (ritkán rózsaszínűek vagy húsvörösek); tövüknél hosszú-lándzsás murvalevelek találhatók. A mézajak osztatlan, csipkés szélű, vagy gyengén háromkaréjos; közepén halványpiros rajzolat látható. A sarkantyú bő, tompa végű, lefelé görbülő, a magházzal ± egyenlő hosszú.
 
Virágzása:
április – május / VI – VII.
 
Élőhelye:
A talaj mésztartalma szempontjából közömbös vagy inkább mészkerülő; hegyi rétek, szőrfűgyepek, bükkösök, gyetyános- és száraz tölgyesek, mészkerülő erdők, sziklacserjések, gesztenyések, erdőszélek, irtásrétek faja. Hegyi rétek, száraz gyepek, száraz tölgyesek.
Száraz termőhelyeken él.
 
Előfordulása:
Nyugat-dunántúl, Kőszegi-hegység, Soproni-hegység, Mecsek.
 
Megjegyzés:
A vele azonos időben és részben azonos élőhelyen virágzó másik, sárga virágú kosborfélénknek, a sápadt kosbornak (Orchis pallens) a mézajka mindig egyszínű, rajzolat nélküli, és murvalevelei a magháznál rövidebbek.
 
Veszélyeztetettsége:
 
 
Forrás:
Vojtkó András, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., – Virók Viktor in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása