Ugrás a tartalomhoz

szúnyoglábú bibircsvirág

Adatok

Magyar név: szúnyoglábú bibircsvirág

Latin név: Gymnadenia conopsea

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kosborfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Orchidaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 10 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: –
 
 
Termet: 20–60 (–80) cm Életforma: Geophyta
Leírása:
20–60 (–80) cm magas, erősen változó méretű faj. A szár leveles. Az alsó levelek szálas-lándzsásak, 15–20 cm hosszúak és 8–15 mm szélesek. A szárlevelek rövidebbek, szálas ár alakúak (kb. 0,5 cm-esek). A virágzat laza vagy tömött, rövid vagy megnyúlt, sokvirágú fürt. A virágok kicsik, illatosak, színük a halvány bíborvöröstől a rózsaszínen át egészen a fehérig változhat. A mézajak háromkaréjú; a középső karéja az oldalsókkal azonos méretű. A sarkantyú fonalszerű, ívesen lefelé görbülő, kihegyezett csúcsú, és a magháznál másfél-kétszer hosszabb (1,2–2 cm).
 
Virágzása:
május – július / VII – VIII.
 
Élőhelye:
Inkább mészkedvelő; láp- és kaszálóréteken, hegyi lápokban, szőrfűgyepekben, valamint karsztbokorerdőkben, száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, erdőspusztai és homoki réteken él. Kiszáradó láprétek, hegyi rétek, félszáraz gyepek, száraz tölgyesek, bokorerdők Nedves, hegyi és homoki réteken, lápréteken, cserjésekben.
 
Megjegyzés:
Megkülönböztetik egy alfaját (subsp. densiflora), amelynek virágzata megnyúlt, tömött, sokvirágú, és sarkantyúja kb. másfélszer hosszabb a magháznál. A hússzínű ujjaskosborral (Dactylohiza incarnata) képzett hibridje (Dactylogymnadenia x vollmamannii) hazánkban is él.
 
 
Forrás:
Vojtkó András, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Virók Viktor in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása