Ugrás a tartalomhoz

sárga kövirózsa

Adatok

Magyar név: sárga kövirózsa

Latin név: Jovibarba globifera (incl. Jovibarba globifera subsp. hirta, Jovibarba globifera subsp. globifera)

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Varjúhájfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Crassulaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 5 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: Sempervivum hirtum Jusl., Jovibarba globolifera (L.) J. Parnell subsp. hirta (L.) J. Parnell
 
 
Termet: 10-20 cm Életforma: Chamaephyta
Leírása:
Nyitott csillag alakú, 3–5 (–7) cm átmérőjű, tőlevélrózsás pozsgás növény, sok fiók- vagy sarjnövénnyel, melyek levéltelen, nagyon vékony és rövid inda végén fejlődnek. Virágzó szára 10–20 (–24) cm magas. Tőlevelei nyáron élénk sötétzöldek, szét- vagy felállók, lándzsásak, 15–25 (–30) mm hosszúak, 5–6 mm szélesek, egyenletesen csúcsba keskenyedők. A levélcsúcs zöld vagy pirosló, a levélszél pillás. A szárlevelek a száron viszonylag sűrűn vannak, arra ráfekszenek, felszínük néha szőrös vagy (subsp. glabrescens) kopasz; 15–20 mm hosszúak, 7–10 mm szélesek, majdnem szárölelők. Virágzata tömött bogernyő. A 6 csésze pillás, a 6 vajsárga szirommal (15–17 mm) csövesen felálló. Ez utóbbi fogazott vagy rojtos szélű. Termése 8 mm-es, keskenylándzsás, oldalról összenyomott csöves, 6 tüszőből álló tüszőcsokor.
 
Virágzása:
július – október / VIII – X (– XI.)
 
Élőhelye:
Nálunk főleg mészkövön; sziklagyepekben, sziklafüves lejtőkön, karsztbokorerdők tisztásain, sziklacserjésekben, sziklaerdők és mészkedvelő tölgyesek tisztásain található.
 
Előfordulása:
Kelet-alpesi-kárpáti-balkáni flóraelem.
Zemplén, Cserehát, Aggteleki-karszt, Upponyi-hegység, Bükk, Mátra, Medves, Cserhát, Börzsöny, Naszály, Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység, Gerecse, Vértes, Bakony, Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység, Mecsek.
 
Megjegyzés:
Pontos elterjedésük további kutatásokat igényel!
 
Veszélyeztetettsége: V: 5; H: 1;
 
 
Forrás:
Papp László, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Lájer Konrád in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 
 
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása