Ugrás a tartalomhoz

gérbics (ibolyás gérbics)

Adatok

Magyar név: gérbics (ibolyás gérbics)

Latin név: Limodorum abortivum

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kosborfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Orchidaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 10 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: –
 
 
Termet: 20–80 (–100) cm Életforma: Geophyta
Leírása:
Erőteljes, 20–80 (–100) cm-re megnövő szaprofiton orchideánk. Az egész növény hamvas, kékeslilás futtatású, zöld színanyagot alig tartalmaz. Levelei redukálódtak, pikkelyszerűek, hüvelyesek. A virágzat igen laza. Nagy, lila virágai (max. 5 cm) a virágzati tengelyhez simulók. A lepellevelek hosszúkás-lándzsásak, szétállók. A mézajak 14–22 mm hosszú, ép szélű, tojásdad, a szélein felhajló. A sarkantyú lefelé hajló, olyan hosszú, mint a magház.
 
Virágzása:
május – június / VII – VIII.
 
Élőhelye:
Inkább mészkedvelő; karsztbokorerdőkben, és melegkedvelő tölgyesekben, ritkán gyertyános- és cseres-tölgyesben, valamint telepített feketefenyvesekben előforduló növény. Száraz tölgyesek, bokorerdők, ritkán gyertyános-tölgyesek, bükkösök.
 
Előfordulása:
Északi-középhegységben ritkán fordul elő, Dunántúli-középhegységben szórványosan található meg, a Nagyalföld területén pedig szintén ritka.
 
Megjegyzés:
A legnagyobb termetű hazai kosborféle. Ibolyás színezetéről, és jellegzetes, nagy virágairól könnyen felismerhető. A növény szára elvirágzás után, a termés érésekor megzöldül.
 
Veszélyeztetettsége:
 
 
Forrás:
Sulyok József, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Virók Viktor in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása