Ugrás a tartalomhoz

borzas len

Adatok

Magyar név: borzas len

Latin név: Linum hirsutum

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Lenfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Linaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 5 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1993

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: –
 
 
Termet: 20–80 cm Életforma: Hemikryptophyta
Leírása:
20–80 cm magas, gyakran tőből elágazó, felegyenesedő szárú növény. Két alfaja él hazánkban. A subsp. hirsutum szára, levelei és csészelevelei pelyhes-bozontosak. A levelek szórt állásúak, ülők, tojásdad- vagy elliptikus-lándzsásak, tompa csúcsúak, felfelé fokozatosan kisebbednek. Sugarasan szimmetrikus, 5 tagú virágai álfüzért alkotnak. A szirmok szabadok 15–20 mm hosszúak, halvány vagy sötét liláskék színűek. A csészecimpák jól láthatóan mirigyes szélűek. A subsp. glabrescens szára és levele kopasz vagy csak felül molyhosodó, levelei szálas-lándzsásak.
 
Virágzása:
május – július / VII vége – VIII (– IX.)
 
Élőhelye:
Mészkedvelő; a subsp. hirsutum száraz sztyepréteken, irtásréteken, száraz tölgyesekben és ezek szélein fordul elő; a subsp. glabrescens elsősorban homokpusztákon él.
 
Előfordulása:
Pontusi-pannon-balkáni flóraelem.
Zemplén, Cserehát, Aggteleki-karszt, Ózdi-dombvidék, Bükk, Medves, Karancs, Cserhát, Naszály, Gödöllői-dombvidék, Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység, Gerecse, Vértes, Bakony, Pannonhalmi-dombvidék, Mecsek, Villányi-hegység, Balfi-dombvidék, Kemeneshát, Zalai-dombvidék, Külső-Somogy, Geresdi-dombvidék, Völgység, Tolnai-hegyhát, Kis-Alföld, Mezőföld, Csepel-sziget, Turján-vidék, Duna–Tisza köze, Nyírség.
 
Megjegyzés:
A subsp. glabrescens pannóniai endemizmus. Több kék virágú lenfaj él hazánkban, melyekkel esetleg összetéveszthető. Az évelő len (Linum perenne) és a korábban virágzó hegyi len (Linum austriacum) csészecimpái mirigytelen szélűek, tompa csúcsúak, leveleik keskeny-lándzsásak, ill. szálas-lándzsásak. A termesztett (néha elvaduló), kopasz házi len (Linum usitatissimum) kevés virágú; toktermése éretten is zárt.
 
Veszélyeztetettsége: V: 5; H: 1;
 
 
Forrás:
Dénes Andrea, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Király Gergely in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása