Ugrás a tartalomhoz

láperdei tőzegmoha

Adatok

Magyar név: láperdei tőzegmoha

Latin név: Sphagnum teres

Tágabb kategória, magyar: Mohák (törzs)

Tágabb kategória, latin: Bryophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Lombosmohák (altörzs)

Szűkebb kategória, latin: Musci (subphylum)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 5 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

Irányelvek: Élőhelyvédelmi Irányelv V.

További információk

Leírása:
Sárgászöld, világosbarna gyepet alkot. A szár színe barna. Csúcsrügye nagy, kiálló; a fejecske alatti ágak ± vízszintesen szétállnak. Áglevelei rendszerint az ághoz simulnak (de szárazon berzedten állnak), 1-1,3 mm hosszúak, alsó részük tojásdad, felül csúcsba keskenyedők. A szárlevelek 1,2- 1,5mm hosszúak, nyelv alakúak.
 
Spóraérése:
Nálunk steril faj.
 
Élőhelye:
Mészkerülő; savanyú közegben, fűz- és égerlápokban, átmeneti lápokban él.
 
Elterjedése:
Zemplén, Putnoki-dombvidék, Bükk, Visegrádi-hegység, Bakony, Keszthelyi-hegység, Hetés, Kemeneshát, Belső-Somogy, Bereg-Szatmári-sík, Mezőföld
 
Megjegyzés:
A növény sokkal karcsúbb, mint a jóval gyakoribb berzedt tőzegmoha (S. squarrosum). Ahhoz hasonlóan az áglevelek csúcsa száraz állapotban kissé elálló, de méretük jóval kisebb.

Forrás:
Bakalárné Sütő Ibolya, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp.
 

Fajok elterjedése

Sáv bezárása