Ugrás a tartalomhoz

vitézkosbor

Adatok

Magyar név: vitézkosbor

Latin név: Orchis militaris

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kosborfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Orchidaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 10 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma:
 
 
Termet: 20–50 (–65) cm Életforma: Geophyta
Leírása:
20–50 (–65) cm magas, erőteljes növény. 3–6 tojásdad vagy széles-lándzsás, 8–14 cm hosszú és 2–4,5 cm széles, fényes világoszöld tőlevele, és 1–2 szárlevele van. Virágzata ovális vagy hengeres; 10–40 virág alkotja, melyek 1,5–2 cm-esek. Sisakszerűen összeboruló lepellevelei halvány rózsaszínűek. A hófehértől a sötét bíborliláig változó színű mézajka háromkaréjú; középső karéja két ép vagy gyengén hullámos szélű hasábra tagolt, középen mindig fehéres, sötét szőrpamacsokból álló pettyezéssel. Sarkantyúja 6–7 mm-es, lefelé irányuló.
 
Virágzása:
május – június / (V vége –) VII – VIII.
 
Élőhelye:
Inkább mészkedvelő; hegyi, homoki, irtás- és lápréteken, pusztafüves lejtőkön, gesztenyésekben, ligeterdőkben, száraz és üde tölgyesekben, karsztbokorerdőkben, láperdőkben él, de megtelepedhet bolygatott termőhelyeken: felhagyott homokbányákban, útbevágásokban, kubikgödrökben, vasúti töltések oldalában is. Száraz tölgyesek, sztyeprétek, kiszáradó láprétek, homokbányák. Kiszáradó lápréteken, mezofil gyepekben, száraz lejtőkön, nem túl száraz pionír felszíneken.
 
Előfordulása:
Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunántúl, Kisalföld, Nagyalföld, Duna-Tisza köze, Nyír.
 
Megjegyzés:
A majomkosbor (Orchis simia) mézajakcimpái igen keskenyek, lepelsisakja fehéres alapszínű. A bíboros kosbor (Orchis purpurea) lepelsisakja barnás bíborszínű. Utóbbival alkotott hibridje (Orchis x hybrida) az ország több területén is előkerült.
 
Veszélyeztetettség:
 
 
Forrás:
Molnár V. Attila, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Virók Viktor in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása