Ugrás a tartalomhoz

bíboros kosbor

Adatok

Magyar név: bíboros kosbor

Latin név: Orchis purpurea

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kosborfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Orchidaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 10 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: –
 
 
Termet: 30–60 (–90) cm Életforma: Geophyta
Leírása:
Erőteljes, 30–60 (–90) cm magas növény. Az olykor bíboros befuttatású szár alján 3–6 tőálló, és 1–2 szárölelő, világoszöld, fényes, széles-lándzsás levél van. E levelek 6–20 cm hosszúak és 2–7 cm szélesek. A virágzat tömött, 25–200 virágú fürt. A virágok mind színeiket, mind formájukat tekintve nagyon változatosak. A lepellevelek barnás-bíborvörösek, sisakká összeborulók; a külsők 8–13 mm hosszúak, 4–6 mm szélesek. A mézajak 9–20 mm hosszú és 11–22 mm széles, mélyen háromkaréjú, a középső karéj további két, kifelé hajló részre osztott, rajta apró, sötét, bíboros szőrpamacsok találhatók. A sarkantyú lefelé irányuló, a végén kiszélesedő, gyakran két részre osztott.
 
Virágzása:
május – június / VII – VIII.
 
Élőhelye:
Inkább mészkedvelő; karszt- és karsztbokorerdőkben, gyertyános-, cseres-, melegkedvelő és száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, erdőszéleken, ligeterdőkben, ritkán irtásréteken, pusztafüves lejtőkön fordul elő. Száraz tölgyesek, bokorerdők, félszáraz gyepek, fehegyott szőlők, ritkán üde erdők és gyepek. Száraz tölgyesekben, bokorerdőkben, bükkösökben, ligetekben, mezofil gyepekben, felhagyott szőlőkben, gyümölcsösökben.
 
Előfordulása:
Dunántúl. Alföld.
 
Megjegyzés:
Keverékfajt a vitéz kosborral (Orchis militaris) és a majomkosborral (Orchis simia) képez. Előbbit (O. x hybrida) több helyen, utóbbit (Orchis x angusticruris) a Mecsekben és a Villányi-hegységben találták meg.
 
Veszélyeztetettség:
 
 
Forrás:
Sulyok József, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Virók Viktor in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Sáv bezárása