Ugrás a tartalomhoz

posvány kakastaréj

Adatok

Magyar név: posvány kakastaréj

Latin név: Pedicularis palustris

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Tátogatófélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Scrophulariaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 50 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1988

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma:
 
 
Termet: 20–50 (–70) cm Életforma: Therophyta
Leírása:
Mintegy 20–50 (–70) cm magas, felálló, többnyire ágas szárú, kétéves növény. A levelek szárnyaltan szeldeltek, az egyes szárnyak mélyen fűrészesek. A virágok a szár, ill. az oldalágak végein a lomblevelekhez hasonló murvák hónaljában találhatók. A piros párta két ajka közül a felső rövid, lehajló csőrben végződik. E csőrszerű képlet viszonylag széles, ferdén levágott, s két oldalán egy-egy rövid szálkaszerű fog van. A párta csöve nincs felfújva. A csésze kissé felfújt, legfeljebb 1 cm hosszú, gyengén fogas, az egyik oldalán hasított. Termése a csészénél kissé hosszabb tok.
 
Virágzása:
május – június / VII – VIII.
 
Élőhelye:
Inkább mészkerülő; elsősorban láprétek és átmeneti lápok növénye, de eltőzegesedett nádasokban, magassásos és patak menti növényzetben is előfordul.
 
Előfordulása:
Amphiatlantikus flóraelem.
Aggteleki-karszt, Gödöllői-dombvidék, Pilis, Bakony, Bakonyalja, Balaton-felvidék, Balfi-dombvidék, Kemeneshát, Göcsej, Zalai-dombvidék, Belső-Somogy, Szigetköz, Kis-Alföld, Dráva-sík, Pesti-sík Duna–Tisza köze, Turján-vidék, Nyírség, Bereg-Szatmári-sík.
 
Megjegyzés:
Hazánk területén más kakastaréjfaj nem él, egyéb növényekkel pedig nem téveszthető össze.
 
Veszélyeztetettsége: V: 5; H: 4;
 . 
Forrás:
Kevey Balázs, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Bartha Dénes-Király Gergely in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása