Ugrás a tartalomhoz

budai nyúlfarkfű

Adatok

Magyar név: budai nyúlfarkfű

Latin név: Sesleria sadleriana

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Pázsitfűfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Poaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 5 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: Sesleria budensis (Borb.) A. et G.
 
 
Termet: 15–55 cm. Életforma: Hemikryptophyta
Leírása:
15–55 cm magas növény. Tőlevelei aránylag merevek, kb. 3 mm szélesek, világos középérrel és szegéllyel. A buga 2–3 cm hosszú, eleinte fénylő sötét acélkék színű. A toklász kb. 4 mm hosszú, csúcsának középső szálkája legfeljebb ennek a harmada (1–1,5 mm).
 
Virágzása:
március – május közepe / V – VI (– VII.)
 
Élőhelye:
Mészkedvelő hegyvidéki faj. Zárt dolomitsziklagyepek (főleg északias kitettségben), továbbá sziklai bükkösök, elegyes karszterdők, karsztbokorerdők növénye.
 
Előfordulása:
Kelet-alpesi-kárpáti flóraelem.
Naszály, Budai-hegység, Pilis, Gerecse.
 
Megjegyzés:
Az erdélyi és magyar nyúlfarkfűtől (Sesleria heufleriana, Sesleria hungarica) leginkább a toklász csúcsának rövidebb szálkája alapján különböztethető meg. A tarka nyúlfarkfűtől (Sesleria albicans) pedig merevebb levelei és hosszabb, acélkék bugája alapján különbözik.
 
Veszélyeztetettsége: V: 4; H: 3;
 
 
Forrás:
Less Nándor, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Somlyay Lajos in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása