Ugrás a tartalomhoz

őszi füzértekercs

Adatok

Magyar név: őszi füzértekercs

Latin név: Spiranthes spiralis

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kosborfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Orchidaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 10 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: –
 
 
Termet: 7–20 cm Életforma: Geophyta
Leírása:
7–20 cm magas, szürkészöld növényke. 2–3,5 cm hosszú tőlevelei tojásdad-hosszúkásak, s ezeket a szárat nem viselő gumó növeszti (azaz a szár e fajnál nem a tőlevelek közül, hanem mellőlük ered). Szárán csak árforma fellevelek vannak. A 6–30 db, zöldes, 6–7 mm-es mézajkú virágból álló virágzata 3–15 cm hosszú, spirálisan csavarodó (vagy egyoldalú), sűrű füzér. Külső lepellevelei – kinyílt virágok esetében – erősen szétállók. Virágzati tengelye sűrűn, fehéresen mirigyszőrös.
 
Virágzása:
augusztus vége – szeptember / IX – X.
 
Élőhelye:
Inkább mészkerülő. Lápréteken és azok szegélyén, kaszálókon, irtásréteken, homoki gyepekben, pusztafüves lejtőkön, ritkán szikes pusztákon él. Irtásrétek, legelők, száraz gyepek, láprétek. Irtásréteken, legelőkön, száraz gyepekben, láprétek szegélyén.
 
Előfordulása:
Északi-középhegység, Tarna-vidék, Dunnántúli-középhegység, Dunántúl, Nagyalföld, Duna-Tisza köze.
 
Megjegyzés:
Kis termete miatt nehezen felfedezhető fel. A ritka nyári füzértekercs (Spiranthes aestivalis) szára leveles, mézajka fehér, füzére lazább. A fenyvesekben élő avarvirág (Goodyera repens) indásodó, levelei hálózatos erezetűek, mézajkának széle ép.
 
 
Forrás:
Molnár V. Attila, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Virók Viktor in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása