Ugrás a tartalomhoz

homoki árvalányhaj

Adatok

Magyar név: homoki árvalányhaj

Latin név: Stipa borysthenica

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Pázsitfűfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Poaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 5 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: Stipa sabulosa (Pacz.) Sljuss.
 
 
Termet: 40–100 cm Életforma: Hemikryptophyta
Leírása:
A tőlevélhüvely érdes. A külső toklász 20–22 mm, szálkája 30–45 cm hosszú. – A levél gyakran kiterült, 2–3 mm széles, csúcsán 0,7–1 mm-es szőrökből álló ritkás szőrpamattal. A marginális szőrsorok a szálka eredése alatt 3–6 mm-re erednek. A dorzális és laterális szőrsorok egyenlő hosszúak, a szubdorzálisak rövidebbek. Az áltermés 18–22 mm hosszú.
 
Virágzása:
V–VI.
 
Élőhelye:
Homokpuszták, állományalkotó.
 
Előfordulása:
Északi-középhegység, Gödöllői-dombvidék, Dunántúli-középegység, Bakony, Keszthelyi-hegység, Nyugat-Dunántúl, Nagyalföld, Duna-Tisza köze, Mezőföld, Nyír.
 
Megjegyzés:
 
Veszélyeztetettsége:
 
 
Forrás:
Lendvai Gábor, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Király Gergely-Penksza Károly in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása