Ugrás a tartalomhoz

egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág)

Adatok

Magyar név: egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág)

Latin név: Bulbocodium vernum (incl. Bulbocodium versicolor)

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kikericsfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Colchicaceae (familia)

Fokozottan védett: igen

Természetvédelmi érték: 250 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1979

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: Bulbocodium versicolor Ker Gawl, Colchicum vernum
 
Termet: 5–20 (–25) cm. Életforma: Geophyta
Leírása:
5–20 cm magas faj. Levelei 13–19 (–27) cm hosszúak, 1,2–3 cm szélesek, szálas-lándzsásak, a főér mentén enyhén csatornásak, tompa-sajka vagy csuklyás csúcsúak; a virággal egy időben jelennek meg, s ekkor vöröses sötétzöldek. Egy (ritkán 2–5), tőálló virág fejlődik, mely(ek)nek színe sötétlilástól a rózsaszínen át a fehérig változhat. A 6 lepelcimpa szálas-lándzsás, tompa vagy kihegyezett, 4–8 (–15) mm széles, 25–37 (–50) mm hosszú. A lepelcimpák tövénél körömszerű, tompa, apró nyúlvány van. A porzószálak száma 6. Összenőtt bibeszála 3 ágra szakad. Termése háromrekeszű, éretten sárgásbarna tok (0,5–1×1–2,5 cm). Alfajának (subsp. versicolor) levelei csak 6–6,5 cm hosszúak és 3–5 mm szélesek, lepelcimpái 2–3 mm szélesek.
 
Virágzása:
február közepe – április eleje / V vége – VI.
 
Élőhelye:
Inkább mészkedvelő; nálunk valószínűleg késő glaciális reliktum faj, amely nyílt és zárt homoki tölgyesekben, fehérnyáras- tölgyesekben, azok tisztásain, homok pusztagyepekben valamint az ezek helyére telepített akácosokban él.
 
Előfordulása:
Közép-európai-kontinentális flóraelem.
Gödöllői-dombvidék, Duna–Tisza köze, Nyírség.
 
Megjegyzés:
Egyedül az őszi kikerics (Colchicum autumnale), rendkívül ritka, tavasszal virító változatával (var. vernum) téveszthető össze. Ennek lepelcimpái nagyobbak (3,5–7 cm), tövükön nincs körömszerű nyúlvány. Levele 2–7 cm széles, 20–30 cm hosszú. A hazai sáfrányfajok (Crocus spp.) levele keskenyebb, lapos, 1 középéri fehéres csíkkal, bibéjük vége sokágú, porzóik száma 3.
 
Veszélyeztetettsége: V: 4; H: 3;
 
Forrás:
Papp László, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Papp László- Mesterházy Attila – Király Gergely in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása