Ugrás a tartalomhoz

adriai sallangvirág

Adatok

Magyar név: adriai sallangvirág

Latin név: Himantoglossum adriaticum

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kosborfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Orchidaceae (familia)

Fokozottan védett: igen

Természetvédelmi érték: 250 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

Irányelvek: Élőhelyvédelmi Irányelv II., Élőhelyvédelmi Irányelv IV.

További információk

Szinoníma: Himantoglossum hircinum auct. hung. p. p.
 
 
Termet: 30–75 (–90) cm Életforma: Geophyta
Leírása:
30–75 (–95) cm magas növény. Lomblevelei (6–10) a szárra felfutók, 9–16 cm hosszúak, 1,5–3 cm szélesek. Laza virágzatát 10–45 virág alkotja. A mézajak mélyen háromhasábú, rendszerint halvány vörösbarna (esetleg zöldesbarna), alapjánál világosabb, és itt bíborszínű vagy vörösesbarna foltokat visel. A középső mézajakhasáb 3,5–6 cm hosszú, csavarodott, a csúcsán 5–18 mm hosszan bevágott. A mézajak két oldalkaréja (5–) 10–25 mm hosszú. Sarkantyúja 2,5–3,5 mm hosszú, lefelé irányul. A belső lepellevelek 5–6 mm hosszúak, 1,5–2 mm szélesek, a külsők 8–11 mm hosszúak és kb. 5 mm szélesek.
 
Virágzása:
május vége – június / (VII –) VIII – IX.
 
Élőhelye:
Mészkedvelő; sztyepréteken, cserjésekben, karsztbokorerdőben, cseres-tölgyesekben, utak szélén él. Melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sziklagyepek, sztyeprétek és felhagyxott gyümölcsösök. Melegkedvelő tölgyesekben, karsztbokorerdőkben, dolomit-sziklagyepekben, másodlagos sztyepréteken, felhagyott szőlőkben, gyümölcsösökbe, félszáraz gyepekben.
 
Megjegyzés:
A felső virágok murvalevelei soha nem érnek túl a magházakon, nem alkotnak „üstököt”. Általában kisebb, gracilisabb termetű és apróbb virágú növény, mint a bíbor sallangvirág (Himantoglossum caprinum). Megkülönböztetésük a virágalkotók, a sarkantyú és a murvalevelek méretei alapján a legkönnyebb.
 
 
Forrás:
Molnár V. Attila, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Virók Viktor in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása