Ugrás a tartalomhoz

méhbangó

Adatok

Magyar név: méhbangó

Latin név: Ophrys apifera

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kosborfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Orchidaceae (familia)

Fokozottan védett: igen

Természetvédelmi érték: 250 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: –
 
 
Termet: 20–50 cm Életforma: Geophyta
Leírása:
20–50 cm magas, gracilis szárú faj. Tőlevelei hosszúkás- vagy tojásdad-lándzsásak, 6–10 cm hosszúak és 2–3,5 cm szélesek. Nyúlánk virágzatában az egyes virágok ritkásan állnak, számuk 3–10. A virág külső lepellevelei rózsaszínűek vagy fehérek. A két belső lepellevél jóval rövidebb a külsőknél (2–4 mm), ár alakú, szőrös, zöldesrózsaszín. A mézajak tojásdad alakú, erősen domború, barnásvörös, bársonyos papillákkal fedett; a közepén szabálytalan alakú, sárgásbarna rajzolat látható. A tövénél két rövid (kb. 3 mm), tompa, szőrös púpocska, az erősen visszagörbült mézajak-csúcson pedig egy kihegyezett, kopasz függelék található.
 
Virágzása:
május – június / VII – VIII.
 
Élőhelye:
Mészkedvelő, láprétek, pusztafüves lejtők faja Láp- és sztyeprétek, félszáraz gyepek.
 
Előforulása:
Északi-középhegység, Naszály, Dunántúli-középhegység, Nyugat-Dunántúl, Zalai-dombvidék, Dél-Dunántúl, Mecsek, Villányi-hegység, Kisalföld, Mosoni-sík, Nagyalföld, Duna-Tisza köze, Drávamenti-sík.
 
Megjegyzés:
Bodoglárról – fakitermelés miatt – áttelepítve Jászszentlászlóra.
 
Veszélyeztetettsége:
 
 
Forrás:
Vojtkó András, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Virók Viktor in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Galéria

Sáv bezárása