Ugrás a tartalomhoz

légybangó

Adatok

Magyar név: légybangó

Latin név: Ophrys insectifera

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kosborfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Orchidaceae (familia)

Fokozottan védett: igen

Természetvédelmi érték: 250 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: –
 
 
Termet: 10–40 cm Életforma: Geophyta
Leírása:
10–40 cm magas, gracilis termetű faj. Világoszöld tőlevelei hosszúkás-lándzsásak, tompa végűek, 5–8 cm hosszúak és 1–3 cm szélesek. Virágzata ritkás fürt. A virág lepellevelei közül a három külső kopasz, zöldes, a két belső szálas, vöröses szőrzetű. A mézajak 4 hasábú, csaknem lapos, hosszúkás, töve felé kékesfehér, négyszögletes mintázattal.
 
Virágzása:
május – június / VII – VIII.
 
Élőhelye:
Inkább mészkedvelő; dolomitsziklagyepekben, sziklafüves lejtőkön, mészkő lejtősztyep-réteken, karsztbokorerdőkben, mészkedvelő tölgyesek tisztásain, gesztenyésekben, keményfás ligeterdőkben, irtásréteken, kaszálókon, láp- és homoki rétek határzónájában él. Sztyeprétek, kaszálók, sziklagyepek, ligeterdők, gyertyános-tölgyesek. Sztyepréteken, kaszálókon, dolomitsziklagyepekben, ligeterdőkben, gyertyános-tölgyesekben.
 
Előfordulása:
Északi-középhegység, Bükk, Dunántúli-középhegység, Nyugat-Dunántúl, Soproni-dombvidék, Kisalföld, Mosoni-sík, Nagyalföld, Duna-Tisza köze.
 
Megjegyzés:
Jellegzetes, könnyen felismerhető faj. Rokonai közül még a pókbangónak (Ophrys sphegodes) nincs mézajak-függeléke. A szarvasbangóval (Ophrys scolopax) alkotott hibridjét (O. x nelsonii) hazánkban a Turján-vidéken figyelték meg.
 
Veszélyeztetettség:
 
 
Forrás:
Vojtkó András, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Virók Viktor in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Sáv bezárása