Ugrás a tartalomhoz

pókbangó

Adatok

Magyar név: pókbangó

Latin név: Ophrys sphegodes

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Kosborfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Orchidaceae (familia)

Fokozottan védett: igen

Természetvédelmi érték: 100 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: Ophrys sphecodes auct., Ophrys aranifera Huds
 
 
Termet: 15–30 cm Életforma: Geophyta
Leírása:
15–30 cm-es faj. Tőlevelei hosszúkás-lándzsásak, 8–10 cm hosszúak és 3–5 cm szélesek, tompa végűek, fényes felületűek. Virágain – a mézajak kivételével – rendszerint az összes lepellevél kopasz. A három külső lepellevél világoszöld, míg a két belső barnászöld. A mézajak sötét- vagy vörösesbarna színezetű, bársonyos szőrzetű, rajta kopasz, fénylő H vagy X alakú rajzolat látható.
 
Virágzása:
április – május / VII – VIII.
 
Élőhelye:
Inkább mészkedvelő; mocsár-, láp- és homoki rétek, nedves kaszálók, esetenként mocsár rétek, szikes puszták növénye. Legjellemzőbb a nedves rétek és a homoki rétek vagy legelők kontaktzónájában. Láprétek, sztyeprétek, félszáraz irtásrétek.
 
Előfordulása:
Északi-középhegység, Bükk, Naszály, Dunántúli-középhegység, Nyugat-Dunántúl, Soproni-hegység, Zalai-dombvidék, Dél-Dunántúl, Villányi-hegység, Zselic, Kisalföld, Nagyalföld, Mezőföld, Duna-Tisza köze.
 
Megjegyzés:
E faj kivételével valamennyi hazai bangófajnak a két belső lepellevele szőrös. A légybangóval (Ophrys insectifera) képzett hibridje (Ophrys x hybrida) a Turján-vidéken él.
 
 
Forrás:
Vojtkó András, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Virók Viktor in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Sáv bezárása