Ugrás a tartalomhoz

7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet a magyarországi bioszféra-rezervátumokról

2007.03.28.
2007. március 22-én a Magyar Közlöny 33. számában megjelent a magyarországi bioszféra-rezervátumokról szóló miniszteri rendelet.

Magyarországon öt bioszféra-rezervátum található, az Aggteleki bioszféra-rezervátum, a Fertő-tavi bioszféra-rezervátum, a Hortobágyi bioszféra-rezervátum, a Kiskunsági bioszféra-rezervátum és a Pilisi bioszféra-rezervátum, melyek létesítését 1979 és 1981 között fogadta el az UNESCO MAB Titkársága.

Magyarország, mint UNESCO-tagország 1970-ben az elsők között csatlakozott az induló programhoz. A hazai feladatok meghatározására és irányítására megalakult a Magyar MAB Nemzeti Bizottsága a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt.

A természet védelméről szóló törvény 29. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a magyarországi bioszféra-rezervátumokat miniszteri rendelet hirdeti ki, amely tartalmazza a rezervátumok helyrajzi számos listáját, valamint a területeken belül magterületek kijelölését.


7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet
a magyarországi bioszféra-rezervátumokról


A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. §-ának (1) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Bioszféra-rezervátummá minősítem az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) által az „Ember és bioszféra” program keretében bioszféra-rezervátumként elismert következő területeket:

a) az Aggteleki Nemzeti Park területén az Aggteleki bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1979),
b) a Fertő-tavi Nemzeti Park területén a Fertő-tó bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1979),
c) a Hortobágyi Nemzeti Park területén a Hortobágyi bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1979),
d) a Kiskunsági Nemzeti Park területén a Kiskunsági bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1979),
e) a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén a Pilisi bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1981).

2. § Az 1. § szerinti bioszféra-rezervátumok kiterjedését, valamint területük ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1-5. számú melléklet tartalmazza.

3. § A kiemelkedő természetvédelmi értékek közvetlen megóvására az 1. § szerinti bioszféra-rezervátumokon belül magterületként jelölöm ki a 6-10. számú mellékletekben felsorolt helyrajzi számú területeket.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 


A rendelet mellékletei itt érhetők el.

A bioszféra-rezervátumokról további információk itt olvashatók.

Sáv bezárása