Ugrás a tartalomhoz

A Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítése

2009.09.24.
A Budapest XXII. kerületében található Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület a 15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelet kihirdetésével a közeli Hunyadi-sziget 3 hektáros területével gyarapodott. A területen az intenzív területhasználatnak a múlt század hatvanas éveiben történt felhagyása óta alakult ki a területre napjainkban jellemző értékes ártéri vegetáció és az ehhez kapcsolódó állatvilág. A természetvédelmi területen található ártéri erdő különleges tájképi értékkel bír. 


A Háros-sziget (ami valójában félsziget) területének túlnyomó része 1993 óta élvez kiemelt természetvédelmi oltalmat (a védetté nyilvánítás a 31/1993. /XII. 2./ KTM rendelettel történt meg). Különlegességnek számít, hogy egy nagyváros területén ilyen jelentős természeti- és táji értékkel rendelkező ártéri vegetáció alakulhatott ki és maradhatott fenn. Természetvédelmi jelentőségét többek között az adja, hogy a terület ártéri erdeiben zavartalanul érvényesülhet a szukcesszió. Tájképi jellegzetességét az ún. fátyolvegetáció adja, amely főként a parti szőlő (Vitis riparia) liánszövedékéből áll.

 

A Háros-szigethez hasonló jellegű és hasonló természetvédelmi jelentőségű Hunyadi-sziget (ma már szintén félsziget) 3 hektáros területének védetté nyilvánítása és a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi területhez való csatolása a 15/2009. (IX. 17.) KvVM rendeletben történt meg.

 

A Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület elhelyezkedése (pdf)

 

A terület természetvédelmi kezeléséért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság felelős. A természetvédelmi terület bővítéséről rendelkező jogszabály a teljes területre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervet is tartalmazza.

 

A terület látogatásával kapcsolatos tudnivalók

A természetvédelmi terület Háros-szigeten lévő része – a terület háborítatlanságának megőrzése érdekében – nem látogatható.

A Hunyadi-sziget látogatásának feltételeit és módját a természetvédelmi kezelési terv szabályozza.

További információért kérjük forduljon a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz!


 

Sáv bezárása