Ugrás a tartalomhoz

A Miniszteri Bizottság CM/Rec(2021)9 ajánlása a tagállamoknak az Európa Tanács Tájegyezménye végrehajtására – A táj és az érintettek felelőssége a fenntartható és harmonikus fejlődésért

2021.11.30.

(A Miniszterek Bizottsága elfogadta 2021. november 23-án

a miniszterhelyettesek 1418. ülésén)

 

A Miniszteri Bizottság az Európa Tanács Alapokmánya 15. cikkének b) pontja értelmében,

Tekintettel arra, hogy az Európa Tanács célja tagjai egységének erősítése azért, hogy megőrizzék és megvalósítsák a közös örökségüket jelentő eszméket és elveket;

Emlékeztetve arra, hogy az Európa Tanács tagállamai, az Európa Tanács Táj Egyezményét aláíró államok (ETS No. 176, az Egyezmény) megállapították, hogy:

 • a táj:
  • “kulcsszerepet játszik az egyén és a társadalom jólétében”(Preambulum);
  • “egyformán fontos része az emberek életminőségének mindenhol: városon és falun, leromlott és kiváló állapotú területeken, a különlegesen szépnek tartott és ilyen adottság nélküli helyeken” (Preambulum);
 • a táj védelme, kezelése és tervezése „mindenki számára jogokat biztosít, és mindenkire kötelezettségeket ró” (Preambulum);

Figyelembe véve, hogy az Egyezmény minden részes fele vállalja, hogy:

 • “törvényben rögzíti, hogy a tájak elengedhetetlen összetevői az emberek környezetének, kifejezik közös kulturális és természeti örökségük sokféleségét, és identitásuk alapját képezik;” (5. a) Cikk);
 • “növeli a civil társadalom, az egyéb nem állami szervezetek és az állami hatóságok fogékonyságát a tájak értéke és szerepe iránt”;“kialakítják a részvételhez szükséges eljárásokat a társadalom tagjai, a helyi és a regionális hatóságok, valamint más érdekelt felek számára, amelyek érdekeltek a táj-politika meghatározásában és végrehajtásában” (6. A és 5. c) Cikk);

Tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának az Egyezményre vonatkozó következő ajánlásaira:

 • A Miniszteri Bizottság CM/Rec(2008)3 ajánlása az Európai Táj Egyezmény végrehajtására vonatkozó iránymutatásokról;
 • A Miniszteri Bizottság CM/Rec(2013)4 ajánlása az Európa Tanács Európai Táj Egyezménye Információs Rendszeréről és szószedetéről
 • A Miniszteri Bizottság CM/Rec(2017)7 ajánlása a tagállamok felé az Európai Táj Egyezménynek az emberi jogok és a demokrácia gyakorlásához való hozzájárulásáról a fenntartható fejlődés érdekében;
 • A Miniszteri Bizottság CM/Rec(2019)8 ajánlása az Európa Tanács Európai Táj Egyezményének végrehajtása céljából – Táj és demokrácia: a nyilvánosság részvétele;

Tekintettel:

 • Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott A/RES/70/1 határozatra: „Világunk átalakítása: a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend” és annak 17 fenntartható fejlődési céljára, amelyek szándéka „az emberi jogok megvalósítása mindenki számára” és egyensúly teremtése „a fenntartható fejlődés három dimenziója: a gazdasági, a társadalmi és a környezeti” között;
 • a 2015. december 12-i Párizsi Megállapodásra, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete 1992. évi Éghajlat-változási Keretegyezménye végrehajtásának előmozdítása érdekében a globális átlaghőmérséklet növekedését az iparosodás előtti szinthez képest jóval 2°C alá kívánja szorítani, és erőfeszítéseket kíván tenni, hogy a hőmérséklet-emelkedést 1,5°C-ban limitálják az iparosodás előtti szinthez képest;

Figyelembe véve:

− a táj fontosságát az egészségügy, az élelmiszerellátás, a várostervezés és az energia szempontjából, valamint az éghajlatváltozásból, a víz- és levegőszennyezésből, a mezőgazdasági és erdőtalajok degradációjából, a földterületek mesterségessé tételéből, a fajok eltűnéséből adódó kihívásokkal való szembenézés szükségessége szempontjából;

− az erős társadalmi igényt a minőségi és változatos tájak iránt;

Hangsúlyozva, hogy mindenki felelőssége a táj minőségének és sokszínűségének biztosítása;

Javasolja, hogy az Egyezményben részes államok kormányai:

 1. Hívják fel a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságokat, hogy vegyék figyelembe a következő intézkedéseket:
 1. integrálják a táj dimenzióját a fenntartható fejlesztési politikákba. A táj figyelembe vétele elősegítheti az érintett érdekelt felek összefogását, hogy közös cselekvéseket hajtsanak végre;
 2. alkalmazzák a tájpolitikákat azokban a közpolitikákban, amelyek közvetlen és közvetett hatással vannak a tájra. Ez különösen vonatkozik a terület- és várostervezésre, a kulturális, környezetvédelmi, mezőgazdasági, szociális, oktatási, egészségügyi, energia- és gazdaságpolitikára;
 3. növeljék a társadalomban a táj jövőjével kapcsolatos felelősségérzetet. Mivel a táj mindenki ügye, mindenki felelős érte, a maga szintjén;
 4. erősítsék a részvételi eszközöket, hogy mindenki részvételét segítse. Lehetővé kell tenni az érintettek bevonását a tájpolitikák kialakításába és végrehajtásába;
 5. a nézetek sokféleségét figyelembe határozzanak meg egy közös jövőképet. Ez a sokféleség olyan gazdagságot jelent, amelyet figyelembe kell venni;
 6. hivatkoznak tájpolitikai alapon megvalósuló példaértékű projektekre. Az Európa Tanács Tájdíj Szövetsége eredményei inspirációt jelentenek.

2. Ösztönözze a hatóságokat, hogy a tájpolitikák meghatározásában és végrehajtásában az érdekelt felek részvételével dolgozzanak ki referenciakeret-szövegeket (charták, egyezmények, nyilatkozatok), amelyek célja a fenntartható és harmonikus fejlődés előmozdítása a táj minőségének és sokféleségének tiszteletben tartása mellett. Ennek az ajánlásnak a függelékében található példa egy keret-referencia szövegre.

Sáv bezárása