Ugrás a tartalomhoz

A Natura 2000 finanszírozás – Magyarország a legjobbak között

2013.10.02.
A Natura 2000 finanszírozás – Magyarország a legjobbak között A 2014-2020 időszakban a Natura 2000 területek finanszírozását megalapozó országos intézkedési tervet az Európai Bizottság a legjobbak között tartja számon – hangzott el a 2013. szeptember 10-én, a Vidékfejlesztési Minisztérium, az Európai Bizottság, valamint a WWF Németország és partnerei által szervezett „Natura 2000 Finanszírozás – EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban” című szakmai fórumon. A legnagyobb kihívás most az, hogy az intézkedési tervben foglalt célkitűzéseket és intézkedéseket beépítsük az érintett operatív programokba, így elsősorban a Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Programba, a Vidékfejlesztési Programba és a Magyar Halászati Operatív Programba.

A Vidékfejlesztési Minisztérium Kossuth Lajos téri épületében tartott szakmai fórum egy minden tagállamra kiterjedő rendezvénysorozat első rendezvénye volt, amelyen az Európai Bizottság képviselője mellett jelen voltak a 2014-2020 időszak fejlesztési programjainak tervezésében érintett kormányzati szervek – minisztériumok és háttérintézményeik – képviselői, a Natura 2000 területek kezelésében leginkább érintett nemzeti park igazgatóságok munkatársai, valamint a természetvédelmi társadalmi szervezetek és a gazdálkodói érdekképviseleti szervezetek képviselői.

Az elhangzott előadások és az azt követő műhely-beszélgetés révén a résztvevők részletes tájékoztatást kaphattak a Natura 2000 finanszírozással kapcsolatos stratégiai célkitűzésekről és a célok eléréséhez hozzájáruló uniós alapok keretében megnyíló finanszírozási lehetőségekről. A Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársai bemutatták a 2014-2020 időszakra szóló országos Natura 2000 intézkedési tervet és beszámoltak az intézkedési terv egyes elemeinek megvalósítására hivatott fejlesztési programok tervezésének aktuális állásáról.

A hazai Natura 2000 területek, valamint a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek sikeres megőrzése szempontjából döntő jelentőségű, hogy a finanszírozási szükségletek hogyan érvényesülnek a 2014-2020 időszakban megvalósuló uniós társfinanszírozású fejlesztési programokban. A minél teljesebb integráció és a finanszírozási lehetőségek maximális kihasználása érdekében az Európai Bizottság egy külön projektet indított, amellyel a tagállamok ilyen irányú erőfeszítéseit kívánja segíteni. E projekt keretében került megrendezésre a jelen szakmai fórum is. A tagállami fórumok megszervezése mellett a projekt végrehajtói részletes útmutatót és ellenőrző listát dolgoztak ki, amely segíti a különböző uniós finanszírozási lehetőségek közötti eligazodást, illetve segítséget nyújt az országos Natura 2000 intézkedési terv és az érintett fejlesztési programok közötti összhang szisztematikus ellenőrzésére. A projekt mindkét terméke részletesen bemutatásra került a rendezvény során, illetve a projekt honlapján is megtekinthető (http://www.financing-natura2000.eu/)

A szakmai fórumon elhangzott előadások és az azokat követő szakmai műhely-viták fő következtetései az alábbiak szerint foglalhatók össze:

  • Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy biztosítják a Natura 2000 hálózat megfelelő finanszírozását, amely elköteleződés alapját többek között a hálózat által nyújtott gazdasági-társadalmi előnyök képezik;
  • A fórumon bemutatott új eszközök – az útmutató és az ellenőrző lista – a hazai tervezők segítségére lehet a Natura 2000 intézkedési terv és az érintett operatív programok közötti összhang biztosításában, az ellenőrző lista pedig az Európai Bizottság szolgálatainak ad majd támpontot az érintett operatív programok értékelése során.
  • A Magyarország által összeállított országos Natura 2000 intézkedési terv az Európai Bizottság értékelése szerint magas színvonalú, alapos munka, a következő nem kevésbé fontos lépés arról gondoskodni, hogy azt valóban használják a 2014-2020 időszak fejlesztési programjainak összeállítása során.
  •  Ahogy azt az országos Natura 2000 intézkedési terv is rögzíti, a Natura 2000 területek megőrzése érdekében a közeljövő prioritási az alábbiak:

o   Hat kulcsfontosságú ökoszisztéma-csoport – vizes élőhelyek és ártéri területek, vízi életközösségek, alföldi gyepek és erdők, középhegységi zárt erdőségek, domb- és hegyvidékek peremhelyzetű élőhelyei, az intenzív emberi hasznosítás által érintett ökoszisztémák – jellemző fajainak és élőhelyeinek megőrzése, természetvédelmi helyzetük javítása

o   A kutatás és monitorozás erősítése

o   A bemutatás hátterének fejlesztése, tervezés, valamint az érintett kulcsszereplők kapacitásainak fejlesztése

o   A gazdasági és társadalmi előnyök feltárása a helyi szintű fenntartható gazdaság-fejlesztés kontextusában  

  • A 2014-2020-as pénzügyi időszak Natura 2000 finanszírozási rendszerével kapcsolatos elvárások összefoglalóan az alábbiak:

o   Koncentráció: fontos, hogy a természetvédelmi fejlesztéseket letisztult természetvédelmi prioritásokkal rendelkező területekre – pl. a Natura 2000 területekre – összpontosítsuk.

o   Egyszerűsítés: a források felhasználásához kapcsolódó eljárások és folyamatok ügyrendjét egyszerűsíteni kell, amennyire csak lehet.

o   Integráció: A Natura 2000-hez kapcsolódó fejlesztési szükségletek releváns alapokba történő integrációja kulcsfontosságú, ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy ez ne a természetvédelmi célok érvényesülésének rovására történjen.

o   A helyi/regionális sajátosságok érvényesülése: az általános, nem kellően célzott, illetve a helyi igényekhez nem igazított fejlesztési eszközök nem hatékonyak, adott helyzetben az eredeti célokkal ellentétes hatásokat eredményeznek.

o   Rugalmasság: az ellenőrzési és egyéb kontroll mechanizmusok legyenek rugalmasak mind tagállami, mind pedig a kedvezményezettek szintjén, elkerülendő a végrehajtásban érintett intézmények fölösleges terhelését.

o   Gyakorlatiasság: a döntések és egyeztetések – pl. a különböző EU-szintű munkacsoportok és bizottságok keretében – törekedjenek a gyakorlatiasságra és vegyék figyelembe a konkrét megvalósítás szempontjait.

o   A kutatás és monitorozás témaköre se maradjon ki: mindkét terület megjelenik az országos Natura 2000 intézkedési terv prioritási között, ugyanakkor ezeket a fejlesztési területeket nagyon nehéz elhelyezni a különböző uniós alapok által nyújtott finanszírozási lehetőségek között.

o   Az édesvízi ökoszisztémák megőrzéséhez kapcsolódó fejlesztések legyenek hangsúlyosabbak: fontos, hogy ez a terület az Európai Tengerügyi és Halászati Alap fejlesztési prioritásai között a mostanihoz képest hangsúlyosabban jelenjen meg.

o   A támogatás valamilyen többlet-erőfeszítést ellentételezzen: az automatizált, alanyi jogon járó kompenzációs kifizetésekkel szemben előtérbe kell helyezni az aktív természetvédelmi intézkedésekhez kapcsolódó támogatásokat.

A rendezvény háttér-dokumentumai – napirend, előadások stb. – az alábbi címekre kattintva érhetők el

Napirend

Előadások

Útmutató a 2014-2020 időszak Natura 2000 finanszírozás szempontjából releváns uniós alapjaihoz (munkaközi változat)

 

 

 

Sáv bezárása