Ugrás a tartalomhoz

A Sümegi Fehér-kövek TT védetté nyilvánítása

2007.10.11.
Megjelent a környezetvédelmi és vizügyi miniszter 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelete a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

  A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület, illetve a Fehérsziklák erdőrezervátum Veszprém megyében, Csabrendek és Sümeg közigazgatási területén található, 307,9 hektáros kiterjedéssel. A TT-n belül 46,9 hektár fokozottan védett természeti terület, amely egyben az erdőrezervátum magterülete is.

  A védetté nyilvánítás célja a területen található védett növény- és állatfajok, illetve élőhelyük megóvása, valamint az erdőben zajló természetes folyamatok kutatásának, megfigyelésének, továbbá a természetközeli módon végzett erdőgazdálkodást megalapozó gyakorlati ismeretek megszerzésének elősegítése. A területen értékes erdőtársulások találhatók; ilyenek a Déli-Bakonyra jellemző középhegységi bükkös (Melitto-Fagetum), a gyertyános kocsánytalan tölgyes (Querco petraeae-Carpinetum), valamint a mészkedvelő erdőtársulások – karszt-bokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis) és mészkedvelő tölgyes (Orno-Quercetum pubescenti-cerris) – állományai.

  A Sümegi Fehér-kövek TT természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

Sáv bezárása