Ugrás a tartalomhoz

A vidékfejlesztési miniszter védetté nyilvánította a Tétényi-fennsíkot és a Zabanyik-hegyet

2011.12.23.
A vidékfejlesztési miniszter rendelkezett a Tétényi-fennsík és a Zabanyik-hegy védetté nyilvánításáról, és a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről. Az oltalom alá helyezéssel egyidejűleg megjelent a területek természetvédelmi kezelési terve is. A miniszter további négy, korábban védetté nyilvánított terület természetvédelmi kezelési tervéről is rendelkezett.

A döntés fordulópontot jelent, hiszen érdemi előrelépés sem a védetté nyilvánításokban, sem a természetvédelmi kezelési tervek kihirdetésében nem történt az elmúlt két-három évben.

A Törökbálint és Budapest XXII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, 148 hektár kiterjedésű Tétényi-fennsík természetvédelmi terület védetté nyilvánításának célja a terület természet közeli állapotú pusztafüves lejtősztyepp vegetációjának és állatvilágának hosszú távú megőrzése, a beépítés megakadályozása, valamint a gépjárműforgalom megakadályozása. A Tétényi-fennsík természetvédelmi kezeléséért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a felelős.

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, Szőlősardó határában 63 hektáron elhelyezkedő Zabanyik-hegy védetté nyilvánítása nagyban elősegíti a területen található lejtősztyepprétek, félszáraz gyepek, felhagyott gyümölcsösök, karsztbokorerdők természeti értékeinek, kiemelten az osztrák sárkányfű populációinak megőrzését.

 

A Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítésének célja az ott található rendkívül értékes növénygyűjtemény megőrzése, valamint az élővilág természet közeli életfeltételeinek biztosítása. A terület természetvédelmi kezeléséért a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság felelős.

A vidékfejlesztési miniszter négy, korábban védetté nyilvánított terület – a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület, Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület, Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület, Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület – természetvédelmi kezelési tervét is kihirdette.

 

A természetvédelmi kezelési tervben szereplő előírások jelentősen hozzájárulnak a védett természeti területek és értékek hatékony megőrzéséhez, fenntartásához, az érintettek – például földhasználók, tulajdonosok – számára pedig áttekinthetőbbé válik a területek természetvédelmi kezelése.

 

A miniszteri rendeletek 2011. december 29-én lépnek hatályba.
 

A Vidékfejlesztési Minisztérium célja, hogy a jövő évben további területeket vonjon természetvédelmi oltalom alá.

 

 

(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

Sáv bezárása