Ugrás a tartalomhoz

Akadálymentes Égbolt megállapodás 10 éves évfordulója

2018.03.12.
A szabadvezetékek mentén történő, áramütés vagy ütközés miatti madárpusztulás felszámolására írta alá 2008. február 26-án a természetvédelemért felelős tárca, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület valamint az érintett hálózati engedélyesek az Akadálymentes Égbolt megállapodást, amelyhez a későbbiekben több szakmai szervezet és cég, így az átviteli hálózatot működtető MAVIR ZRt. is csatlakozott. Az önkéntes megállapodás aláírásának 10 éves évfordulója alkalmából az aláírók 2018. február 26-án sajtónyilvános rendezvényt tartottak.

Az esemény során egy veszélyes helyzetbe került gólyafészek biztonságossá tételét végezték el az ELMŰ/ÉMÁSZ és a Duna-Ipoly NPI szakemberei Dabas-Gyónon, majd Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes úr, Dr. Fazekas Sándor miniszter úr és az Akadálymentes Égbolt megállapodást aláíró szervezetek összefoglalták a közös munkával elért sikereket, áttekintették az előttünk álló feladatokat és tájékoztatást adtak arról, hogy milyen lépéseket fognak tenni a probléma felszámolására.

 

 

Eddigi eredmények

A megállapodás egyik nagy előrelépése volt, hogy a hálózati engedélyesek vállalták, az épülő új elektromos szabadvezetékeket minden esetben a madárvilág biztonságát figyelembe véve építik meg. Ez az előírás a természet védelméről szóló törvénybe is beépült. Közös siker, hogy korábbi időszakokban épült, madarakra veszélyes vezetékek madárbaráttá alakítása terén több országrészben is zajlottak nagyszabású projektek (többszáz millió forintos, vagy akár milliárdos nagyságrendben, európai uniós és áramszolgáltatói közös finanszírozással) a vezetékek madárbarát átalakítására. E munka priorizálását 2008-tól segíti a természetvédelemért felelős tárca megbízásából, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kivitelezésében elkészült konfliktustérkép a hazai középfeszültségű hálózat veszélyes vezetékszakaszairól. Összesen 3446 km hosszú vezetékszakaszon történt meg az oszlopfejek szigetelése (áramütés elleni védelem), 120 km hosszú légkábelt cseréltek le földkábellel és 2724 láthatóság-növelő eszközt helyeztek ki az ütközéses balesetek csökkentése érdekében. Gyakorlatilag teljesen sikerült felszámolni a problémát a Hortobágyi Nemzeti Park belső törzsterületein, a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben és a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzetben, hogy csak a legnagyobb léptékű és legmagasabb prioritásnak számító területeken elért eredményeket említsük.

Az együttműködés lényeges eleme az olyan műszaki megoldások közös kidolgozása, amelyek az áramellátás követelményeit is teljesítik, ugyanakkor biztonságot is jelentenek a madarak számára. Az elmúlt évek eredményeire építve, hazai költségvetési forrásból egy olyan átfogó tanulmányt is készíttetett a tárca 2016-ban, amely műszaki rajzokkal és a madarak szempontjából biztonságot jelentő paraméterek megadásával segíti a tervezők és a hatóságok munkáját.

A MAVIR ZRt. nagyfeszültségű távvezetékei mentén az ütközéses balesetek okoztak problémát a túzokpopulációknak és a vonuló madaraknak. Ezen fajok védelme érdekében több ezer madáreltérítő szerelvénnyel látták el a veszélyeztetett területek távvezetékeit, amiket a madarak még időben észrevesznek és elkerülhetik az ütközést. A távvezetékoszlopokon költő madarak életüket és az energiaátvitelt egyaránt veszélyeztették a labilisan elhelyezkedő ágfészkeikkel, melyeket a cég megfelelő védelmet biztosító, stabil műfészkekkel helyettesített. Ennek is köszönhetően a Magyarországon fészket foglaló kerecsensólyom állomány 55%-a ezekben a műfészkekben költ.

 

Fennmaradó feladatok

 

A konfliktustérkép elkészítése óta szerzett újabb előfordulási és madárpusztulási adatok, illetve a konkrét végrehajtás gyakorlati nehézségeinek tapasztalatai (a finanszírozás, tervezés és kivitelezés minősége terén) alapján ugyanakkor megállapítható, hogy az Akadálymentes Égbolt megállapodásban megfogalmazott cél (az összes madarakra kiemelten veszélyes vezetékszakasz átalakítása) 2020-ig csak részben lesz teljesíthető, a munkát tovább kell majd folytatni.

 

További lépések a Megállapodás aláírói részéről

 

A szabadvezetékek mentén történő madárpusztulások felszámolása érdekében az Akadálymentes Égbolt megállapodás aláírói az alábbi vállalásokat teszik:

 

Átfogó cél:

Továbbra is minden lehetséges eszközzel törekednek arra, hogy a megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2020. január 31-ig madárbaráttá alakítsák át a madarakra veszélyes szabadvezetékeket. Amennyiben ezt a célt nem sikerül elérni, a munkát tovább folytatják és a 2020. január 31. után fennmaradó, madarakra veszélyes vezetékszakaszok madárbarát átalakítását a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2030. január 31-ig elvégzik.

A fenti cél végrehajtása érdekében az alábbi, konkrét feladatok végrehajtását vállalják:

 

A természet védelméért felelős tárca és területi szervei vállalják, hogy olyan, európai uniós társfinanszírozású projekteket készítenek elő illetve hajtanak végre, amelyek a szabadvezetékek madárbarát átalakítását szolgálják:

 

A tárca koordinációjában folytatott KEHOP projekt keretében

• felújítja a 2008-as konfliktustérképet a prioritás vezetékszakaszok pontosítása érdekében

• az eddig alkalmazott műszaki megoldások madárvédelmi szempontú hatékonyságát elemző értékelést végez

• támogatja a madárbarát megoldások természetvédelmi hatóságokkal, illetve az áramszolgáltatói oldallal (szolgáltatók, tervezők, technológusok) történő egyeztetését és megismertetését.

 

A jelenleg futó, madárbarát vezeték-átalakítási elemet is tartalmazó projektek mellett a természetvédelmi szervezetek egy új, LIFE Természet pályázatot is előkészítenek az érintett hálózati engedélyesekkel (E.ON Hungária Zrt., ÉMÁSZ Hálózati Kft, MAVIR ZRt. és NKM Áramhálózati Kft.) közösen.

 

Együttműködnek az áramszolgáltatókkal a különböző oszlopfej-szerkezeteknek a kőszegi Chernel-kerti Madárvédelmi Mentőközpontban történő tesztelése terén.

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a konfliktustérkép felújítását segíti az egységes szakmai alapelvek kialakításával, önkéntes felmérőinek adatszolgáltatása révén;

Részt vesz a madárbarát alapelveknek megfelelő műszaki megoldások természetvédelmi hatóságokkal, illetve az áramszolgáltatói oldallal (szolgáltatók, tervezők, technológusok) történő egyeztetésében és megismertetésében, és az új iránytervek (műszaki tervcsomagok) kidolgozásában.

 

Az érintett hálózati engedélyesek vállalják, hogy:

 

1. A felújított konfliktustérkép alapján a természetvédelmi ágazattal közösen kialakítják a prioritás vezetékszakaszok madárbarát átalakításának az új ütemezését és mindent megtesznek e szakaszok mielőbbi madárbarát átalakítása érdekében.

 

2. Tervet alakítanak ki a madárvédelmi beavatkozásokra és ezt a természet védelméért felelős tárcával és területi szerveivel megismertetik.

 

3. Természetvédelmi pályázati forrást elnyert programokhoz csatlakoznak, azok végrehajtásában részt vesznek és a szükséges önrészt biztosítják.

 

4. A saját végrehajtásba tartozó tervezői és kivitelezői munka (vállalati technológia) szerves részévé teszik és betartatják a kölcsönösen egyeztetett és elfogadott aktuális madárvédelmi elvárásoknak megfelelő méretezési, kivitelezési alapelveket.

 

5. Az újonnan épülő vagy felújításra kerülő hálózatok átvételére a nemzeti park igazgatóságok képviselőit meghívják, hogy a madárvédelmi technológia alkalmazásáról meggyőződjenek.

 

6. A már elvégzett madárbarát átalakítások elért színvonalát esetleges későbbi beavatkozások (pl. karbantartási célú munkák) során is fenntartják. Üzemzavar miatti akut beavatkozások esetén, ha nincs lehetőség az azonnali madárbarát megoldásra, törekednek a madárbarát szint egy éven belüli visszaállítására.

 

7. Anyagi lehetőségeik függvényében törekednek az egyedi problémás helyek mielőbbi átalakítására, a természetvédelmi szervek által megadott prioritások mentén.

 

8. A természetvédelmi szervezetek által jelzett összes veszélybe került gólyafészket biztonságos helyre (fészekmagasítóra) emelik. Ezek és az újonnan veszélybe kerülő fészkek biztonságba helyezését ütemezetten és folyamatosan végzik és törekszenek arra, hogy ezek egy éven belül megtörténjenek.

 

9. Megkezdik a hálózati elemek madárvédelmi megoldásainak nyilvántartását.

 

10. Az E.ON vállalatcsoport, az ELMŰ/ÉMÁSZ Hálózati Kft. és a Nemzeti Közművek vállalja, hogy a területén fekvő kiemelkedő túzok élőhelyek legkritikusabb vezetékszakaszait a következő három év során földkábelbe fekteti.

 

11. A MAVIR ZRt. vállalja, hogy az átviteli hálózat bővítésénél továbbra is figyelembe veszi a madárvédelmi szempontokat. Igyekszik megakadályozni az ütközéseket, és lehetővé teszi oszlopain a biztonságos költést a védett madarak számára. Konferenciák és egyéb fórumok szervezésével figyelmet fordít a madárvédelem legújabb kutatásainak megismerésére, közzétételére és annak alkalmazására.

 

12. A Nemzeti Közművek vállalja, hogy a madárvédelmi szempontok figyelembevételével fejlesztett, VÁT-H21 madárbarát típustervben szereplő oszlopfejszerkezeteket használja középfeszültségű hálózatépítései során, jelentős lépést téve ezzel a madárelhullások megakadályozása érdekében. Figyelmet fordít arra, hogy az új madárbarát eszközök felszerelésére vonatkozóan, hálózatszerelő munkatársai rendszeres oktatásban részesüljenek.

Sáv bezárása