Ugrás a tartalomhoz

Az ökoszisztémák és szolgáltatásaik állapotértékelése és térképezése

2012.12.14.
Az EU tagállamai, a Bizottság, az EU Közös Kutatóközpontja, az EU Környezetvédelmi Ügynökség és nemzetközi civil szervezetek küldöttei (mintegy 90 fő) 2012. november 21-22-én Brüsszelben tanácskoztak az ökoszisztémák és szolgáltatásaik állapotértékelése és térképezése (ÖSZÁT) témakörben. A munkacsoport értekezleten hazánkat a téma nemzeti kapcsolattartója Dr. Takács András Attila, a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársa, valamint szakértőként Dr. Czúcz Bálint, az MTA tudományos munkatársa képviselte.

A bioperzitás, azaz a bennünket körülvevő ökoszisztémák, fajok és gének rendkívüli változatossága nemcsak önmagában véve fontos, hanem számos nélkülözhetetlen ökoszisztéma-szolgáltatást is biztosít a társadalom számára, így élelmet, ivóvizet, növények beporzását, az árvizekkel szembeni védelmet stb.

A biológiai sokféleség azonban válságban van. Európában jelenleg a vadon élő fajok csaknem egynegyedét kihalás fenyegeti, és az ökoszisztémák többségének állapota olyan szintre romlott, hogy már nem képesek a továbbiakban az értékes szolgáltatásaikat nyújtani. Ez az állapotromlás mind társadalmi, mind gazdasági szempontból hatalmas veszteséget jelent az EU számára.

 

A bioperzitás csökkenését kiváltó fő okok (az élőhelyek átalakítása, a természeti erőforrások túlzott kiaknázása, az idegenhonos özönfajok behurcolása és elterjedése, az éghajlatváltozás) hatása az utóbbi időben felerősödött, kioltva a bioperzitás csökkenésének megállítására tett intézkedések pozitív hatásait.

2011 májusában az Európai Bizottság ezért új stratégiát fogadott el, amely meghatározza az uniós intézkedések keretét a következő tíz évre annak érdekében, hogy az uniós vezetők által 2010 márciusában a biológiai sokféleségre vonatkozóan 2020-ra kitűzött kiemelt célt teljesíteni lehessen.

 

A stratégia fontos elemét képezi az ökoszisztémákkal és a szolgáltatásaikkal kapcsolatos ismeretek javítása az Unióban, amelynek részeként a tagállamoknak a Bizottság segítségével 2014-ig fel kell térképezni valamint értékelni a területükön található ökoszisztémák és szolgáltatásaik állapotát, fel kell mérni ezen szolgáltatások gazdasági értékét, és 2020-ig elő kell mozdítani ezen értékek uniós és nemzeti szintű számviteli és jelentéstételi rendszerekbe történő beépítését.

 

A feladat teljesítéséhez számos tudományos és módszertani fejlesztést kell megvalósítani a közös indikátorok és egységes definíciók kidolgozásától az ökoszisztémák Európai egységes osztályozásán keresztül egészen egy egységes iránymutatást adó Európai Tudáshálózat kialakításáig.

 

A várható eredmény (ökoszisztéma szolgáltatás térkép és állapotértékelés) kiváló eszközt adhat a döntéshozók kezébe infrastrukturális beruházások telepítésének optimalizálása céljára.

 

Sáv bezárása