Ugrás a tartalomhoz

Budapesten működik az ország egyetlen Önkormányzati Természetvédelmi Őrszolgálata

2013.12.07.
A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek védelme, kezelése és őrzése érdekében Budapest Főváros Közgyűlése létrehozta a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálatot. Ez a döntés úttörő kezdeményezés volt Magyarországon. Bár a természet védelméről szóló törvény több mint 15 éve lehetőséget ad a települési önkormányzatoknak természetvédelmi őrszolgálat működtetésére, jelenleg ezzel a jogával csak a Fővárosi Önkormányzat élt. A jogszabályi változások lehetővé tették, hogy a 2013. július elsejével létrejövő – korábban Budapest Főváros Közterület-felügyelete nevet viselő – Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságon belül, annak feladatkörét kibővítve folytassa munkáját az őrszolgálat.
 

Budapest természeti adottságait tekintve Európa egyik legrangosabb fővárosa. Az egyedülálló gazdagságot mutatja, hogy a főváros 525 négyzetkilométeres nagyságú területének mintegy 6 százaléka országos jelentőségű védett természeti terület. Az országos oltalom alatt álló területek természetvédelmi kezelését, őrzését Budapesten a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el. Budapest Főváros Közgyűlése vonatkozó döntésével közel 750 hektár területet emelt védetté a fővárosban. Ezekért a Fővárosi Önkormányzat a felelős.

 

A Főváros természetvédelmében minőségi előrelépést jelent a hivatásos, természetvédelmi szakemberekből álló őrszolgálat felállítása. Különböző jogosítványaik révén képesek hatékonyan fellépni a védett területeken a – sajnos – nagy számban előforduló természetvédelmi szabálysértések ellen. Őrzési feladataikon túlmenően – biológiai ismereteik és kiváló helyismeretük révén – a természetvédelmi őrszolgálat tagjai részt vesznek a védett területek természetvédelmi célú kezelésében, helyreállításában is. A természetvédelmi őr a hatósági és engedélyezési eljárásokban szakmai javaslattevőként működik közre, valamint új területek védetté nyilvánítási folyamatában is aktívan szerepe van.

 

 

A helyi védettség alatt álló Apáthy-szikla

 

Az önkormányzati természetvédelmi őr egyenruhát viselő, intézkedésre jogosult hivatalos személy, aki többek között igazoltathat, helyszíni bírságot szabhat ki, valamint feljelentést kezdeményezhet. Jogosultságait az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény biztosítja.

 

A természetvédelmi őrszolgálat komplex feladatellátása révén – őrzés, természetvédelmi kezelés, szakmai javaslattevés, kapcsolattartás társhatóságokkal, gazdálkodókkal és civil szervezetekkel – meghatározó szerepet tölt be a Főváros természetvédelmében. A természetvédelmi célkitűzések érvényre juttatásával erdők, rétek, vizes élőhelyek természetes, természetközeli állapotát tartják fenn, ennek eredményeképpen mind a jelen, mind a jövő generációk számára olyan természeti kincseket őriznek meg, melyek tudományos, esztétikai és biológiai értéke felbecsülhetetlen.

 

A Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat munkájával, a fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos bővebb információk, fotók megtekinthetőek a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság honlapján (www.fori.hu).

 

Kérjük, hogy amennyiben a fővárosi védett természeti területek állapotát, az ott található természeti értékeket veszélyeztető cselekményt észlelnek, hívják a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság ügyeleti szolgálatát. A Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ telefonszáma +36-1-301-7500. A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos egyéb észrevételről, vagy felmerülő kérdésről a termeszetvedelem@fori.hu e-mail címre írhatnak.

 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Sajtószolgálat

Sáv bezárása