Ugrás a tartalomhoz

Csatlakozás az IUCN "Countdown 2010" elnevezésű programjához

2006.10.03.
Szeptember 29-én dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Bősárkány melletti Nyirkai-Hanyban bejelentette a KvVM csatlakozását az IUCN (Természetvédelmi Világszövetség) "Countdown 2010" elnevezésű programjához, amelynek célja a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-ig. Az erről szóló nyilatkozatot Marghescu Tamással, az IUCN Pán-európai Regionális Igazgatójával írta alá. Magyarország első gyakorlati hozzájárulásaként a biológiai sokféleség védelméhez három új ramsari terület és egy korábbi ramsari terület bővítését is kihirdette a miniszter.

A területek nemzetközi jelentőségű vizes élőhellyé nyilvánítása nem változtat a rájuk vonatkozó, és eddig is érvényben lévő jogi szabályozáson. Jelentős részük már védett, és teljes egészében részét képezik a Natura 2000 hálózatnak, így a területek jellegének fenntartását ezek az eszközök teszik lehetővé. A Ramsari jegyzékre vétel egyfajta államilag vállalt, és nemzetközi szinten ellenőrzött további garanciavállalást jelent a terület természeti értékeinek fenntartására (a természetvédelmi kezelési feladatok ellátására). Az élőhely-rekonstrukciók (pl. a Nyirkai-Hany, a Felső-kiskunsági szikes puszták esetében) a terület élővilágában bekövetkezett pozitív változások általában egyre növekvő mértékben vonzzák a szakmai érdeklődésű közönséget, például az amatőr madármegfigyelőket. Az ökoturizmus további fejlődése a térség lakossága számára is kedvező kihatással lehet.
(Fotó: Schmidt András)


Kivonatos ismertető az új Ramsari területekről

Felső-kiskunsági szikes puszták: 13.632,3 ha, ebből 11.064 ha védett (Kiskunsági NP). A teljes terület SPA és pSCI. A területen jelenleg LIFE-támogatással pusztai gyeprehabilitációs program is folyik túzokvédelmi céllal. Kritériumok: 1.2.3.6.

Nyirkai-Hany: 433,7 ha. A teljes terület védett (Fertő-Hanság NP), SPA és pSCI. Kritériumok: 2.5.6.

Rába-völgy: 9.475 ha. Részben védett (1.065 ha, Őrségi NP), részben a tervezett Csörnöc-Herpenyő Tájvédelmi Körzet területe (3.790 ha), s az előzőeken túl 4.544 ha része még a Rába és Csörnöc-völgy kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területnek (pSCI). Kritériumok: 1.2.3.4.7.8.9.

Tatai-tavak: az 1979-ben Ramsari területté nyilvánított rész (Tatai Öreg-tó, 270,1 ha) helyi jelentőségű védelmet élvez. A javasolt Natura 2000 terület közel 600 ha. A Ferencmajori-halastavakon tulajdon- és halászati joggal rendelkező Tatai Mezőgazdasági Rt. kérte a Natura 2000 SPA területbe történő felvételt, és vállalta a gazdálkodásban az olyan előre mutató feladatokat, amelyek a természeti értékek megőrzése és gyarapítása területén egyedülállóak (a XI-es és XII-es tó összenyitása a nagyobb vízfelület kialakítása érdekében; az I-es , IV-es és V-ös tó különleges jelentőségű vadászterületén 2001 óta nincs riasztás és vadászat; vízivadvadászatok 7-10 napos forgóban történő megvalósítása, a jelentős zavarások és a túlhasznosítás kiküszöbölése céljából). Kritériumok: 2.3.5.


A Ramsari Egyezmény hivatalos honlapja: www.ramsar.org.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) hivatalos honlapja: www.iucn.org.

Sáv bezárása