Ugrás a tartalomhoz

Értekezlet a természetvédelmi birtokügyi és informatikai kérdésekről

2012.11.20.
November 14-én és 15-én a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Réhelyi Látogatóközpontja adott otthont a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya által szervezett Természetvédelmi birtokügyi és a Természetvédelmi Információs Rendszerrel (TIR) kapcsolatos szakmai értekezletnek.

A 10 nemzeti park igazgatóság november 14-15-én tartotta éves értekezletét, melyet Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója nyitotta meg.

Az értekezleten a Természetmegőrzési Főosztály érintett kollégái ismertették az ágazatot érintő aktuális és várható jogszabály-változásokat, tájékoztatást adtak a kiemelt jelentőségű természetvédelmi birtokügyi feladatokról.

Ismertették továbbá a területvásárlási lehetőségeket és az ilyen célra rendelkezésre álló forrásokat, az aktuális szakmai és pénzügyi teljesítési feltételeket, valamint a pályázati forrásból tervezett ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos tudnivalókat is.

A VM miniszteri nyilatkozatok szakmai megalapozását érintően sor került a védett természeti területek elidegenítésével, vagyonkezelői jogának változásával összefüggő követelmények megvitatására, majd a helyi jelentőségű védett természeti területek nyilvántartásának felülvizsgálata terén elvégzendő jövőbeni feladatok ismertetésére is.

Konzultáció volt a védett természeti területek nyilvántartásával kapcsolatos aktualitásokról, különös tekintettel az ex lege védett lápokra és szikes tavakra vonatkozóan.

 

 

Az értekezlet második napján Természetvédelmi Információs Rendszerrel (TIR) kapcsolatos témák kerültek napirendre (informatikai támogatás, TIR-ben vezetett törzskönyvek állapota; adatszinkronizálások helyzete), majd a nemzeti térbeli adatinfrastruktúra helyzetét tekintették át (az INSPIRE irányelv végrehajtás kérdései, az eENVPlus projekt helyzetének ismertetése, az új Földmérési törvény végrehajtási rendeleteinek következményei).

A TIR működését figyelemmel kísérő Természetvédelmi Informatikai Tanácsadó Testület (TITT) is ülésezett november 15-én Dévaványán. A testület áttekintette az erdészeti feladatok informatikai támogatásának lehetőségeit.

Az értekezlet zárását követően terepi program keretében ismerhették meg az igazgatóságok résztvevői Dévaványa határában a Túzokvédelmi Mintaterületet és szemlélhették meg a terület egyedülálló természeti értékét, a túzokot. 

Túzokcsapat Dévaványa határában

 

 

Fokozottan védett madárfajunk a túzok

Sáv bezárása