Ugrás a tartalomhoz

Hatályba lépett a Kárpátok Egyezmény fenntartható turizmusról szóló jegyzőkönyve

2012.08.02.
2012. július 27-én lépett hatályba a 171/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

A jegyzőkönyv célja, hogy lehetővé tegye, fokozza és megkönnyítse az aláíró felek (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna) együttműködését a fenntartható turizmus fejlesztése érdekében a Kárpátokban. Általános alapelv, hogy a turizmushoz kapcsolódó tevékenységek a jelenlegi és jövőbeni generációk érdekeit szolgálják, maximalizálva a turizmusban rejlő előnyöket, a biológiai sokféleség, ökoszisztémák, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjainak tiszteletben tartása mellett, továbbá lehetőség szerint mérsékelve a turizmusból származó negatív ökológiai, környezeti és társadalmi-gazdasági hatásokat.

 

 

 

Az Európai Unió alapelveinek megfelelőn fontos feladat a fenntartható turizmus tervezését, fejlesztését és kezelését biztosító politikák harmonizációja az álíró felek között, valamint a fenntartható turizmus alapelveinek integrációja más ágazati politikákba és az érdekelt regionális és helyi intézmények működésébe.

Magyarországon a Kárpátok Egyezmény közvetlenül a Duna-Ipoly, a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területét érinti. Az állami természetvédelem és a nemzeti park igazgatóságok évek óta közös munka keretében fejlesztik a nemzeti parkok ökoturisztikai kínálatát és tevékenységét hazánk természeti értékeinek megismerése és megőrzése érdekében. Örvendetes, hogy ez a munka a Kárpátok Egyezmény fenntartható turizmusról szóló jegyzőkönyvének főbb sarokpontjai (pl. határon átnyúló együttműködések, a turizmus hozzájárulása az elmaradott régiók gazdaságának fenntartható fejlődéséhez, hozzájárulás a biológiai és táji sokféleség megőrzéséhez és fenntartható hasznosításához, hozzájárulás a helyi közösségek kulturális örökségének és hagyományainak fenntartásához) szerint folyt és folyik. Remélhetőleg a jegyzőkönyv jogszabályi szintre való emelkedése további lehetőségeket nyújt az ökoturizmus hazai fejlesztéséhez az ágazati politikákba való beépülésével, új szereplők bevonásával és az együttműködések kiszélesedésével.

Sáv bezárása