Ugrás a tartalomhoz

Hatályba lépett az új védett és közösségi jelentőségű fajok szabályozására vonatkozó rendelet

2008.07.24.
A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására gyakorlati, a közelmúltban felmerült jogharmonizációs és jogalkalmazási indokok miatt került sor. A rendelet a védett és közösségi jelentőségű állatfajok körét kiegészítette, valamint meghatározta az azokra vonatkozó speciális szabályokat.

A rendelet-módosítással a következő főbb szabályok lépnek életbe:

1. A módosítással a kárókatona gyérítésére vonatkozó szabályok lényegesen leegyszerűsödtek.

A kárókatona gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabály alapján kijelölt vadászra jogosult, és a halászati őr a halállományokban keletkezett károk mérséklése érdekében.
A tevékenység végzése az alábbi feltételekhez kötött: a gyérítésre vonatkozóan az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kell kötni, továbbá védett természeti területen, illetve különleges madárvédelmi területen kívül szeptember 1. és január 31. között, a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerrel, valamint az okszerű gazdálkodásnak megfelelően végezhető. A gyérítés során tilos az ólomsörét használata.

Kárókatona riasztása védett természeti területen kívül július 1. és február 28. között, a repülőtereken és biztonsági övezetükben pedig egész évben engedély nélkül végezhető. Egyéb esetekben pedig közegészségügyi okból, a légiközlekedés biztonsága, valamint az okszerű mezőgazdasági termelés biztosítása érdekében kutatási, oktatási célból, egyes fajok újranépesítése, újratelepítése vagy mesterséges szaporítása érdekében vagy egyéb közérdekből engedélyezhető.

2. A jogszabályi környezet változásával a seregély gyérítésére vonatkozó szabályok jelentősen egyszerűsödtek.

A seregély gyérítésére a kárókatonára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a hegyközség területén működő hegyőr, az ott mezőőri szolgálatot ellátó személy, kizárólag a szőlőültetvényekben, azok termésének megóvása, illetve azokban keletkező károk mérséklése érdekében teheti. Ezáltal a seregély augusztus 1. és október 31. közötti kárókatonára vonatkozó feltételekkel engedély nélkül gyéríthető.

A kárókatona és a seregély gyérítésének helyéről, idejéről, módjáról, az elejtett madarak számáról, valamint a gyérítést végző személyekről jelentést kell küldeni a természetvédelmi hatóság részére.

3. A hörcsög közösségi jelentőségű fajokat tartalmazó listára került fel a módosítással 1000 Ft-os pénzben kifejezett értékkel.
Ezek alapján a hörcsög tartása, hasznosítása, bemutatása csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet, amely kutatási, oktatási célból, egyes fajok újranépesítése, újratelepítése vagy mesterséges szaporítása érdekében vagy egyéb közérdekből adható.

A hörcsög gyérítését védett természeti területen kívül engedély nélkül végezheti az ingatlan tulajdonosa, jogszerű használója, illetve a jogszerű használó által megbízott személy az okszerű mezőgazdaságban keletkezett károk mérséklésének érdekében. Ennek feltétele, hogy a lakott hörcsöglyukak száma hektáronként meghaladja a kettőt.

A gyérítés során elpusztult hörcsögök prémjének, illetve az abból készített termékek hasznosítása, bemutatása engedélyezhető, ha nem sért természetvédelmi érdeket.

Hörcsög riasztása védett természeti területen kívül július 1. és február 28. között, a repülőtereken és biztonsági övezetükben pedig egész évben engedély nélkül végezhető.

4. Az új rendelet hatályba lépésével az alább felsorolt, elejtett fajok trófeáinak tartásával, behozatalával, hasznosításával kapcsolatos szabályok is egyszerűsödtek.

Fentiek alapján a kőszáli kecske, a spanyol kecske, valamint a tyúkalakúak külföldről jogszerűen megszerzett származékának (különösen trófea) tartása, országba behozatala, onnan kivitele, azon átszállítása magáncélból is engedélyezhető, ha nem sért természetvédelmi érdeket.

A sarki hófajd, a barnanyakú szirtifogoly és a vörösfogoly származékai esetében a fenti tevékenységeken túl az eladására is adható engedély közérdek figyelembe vételének mellőzésével.

A barna medve jelenleg nem képezi részét hazánk faunájának. Alkalmilag vetődhetnek el hozzánk, és természetes úton való megtelepedésükre nincs esély. Ezért a védett fajok között tartása továbbá nem volt indokolt, azonban a közösségi szabályozással összhangban a rendelet 8. számú mellékletére került, így a közösségi jelentőségű fajokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, az alábbi speciális szabályok alkalmazásával.

A barna medve külföldről jogszerűen megszerzett trófeájának tartásához a módosítással már nem lesz szükség engedély beszerzésére, a tulajdonosnak csak a jogszerű eredetét kell bizonyítania.

5. A módosítással egyes szárazföldi teknősfajok egyedeivel kapcsolatos bármely tevékenység esetén szintén nem kell majd engedélyt kérni, csak a jogszerű megszerzést kell a tulajdonosnak igazolnia.

6. Az alpesi zerge kikerült a védett fajok jegyzékéből, mert jelenleg nem képezi részét hazánk faunájának. Legfeljebb alkalmilag vetődhetnek el hozzánk kóborló példányok, és természetes úton való megtelepedésükre nincs esély. A közösségi szabály sem indokolja kiemelt védelmüket, miután a környező országokban vadászható faj.

1-2. melléklet
a 18/2008. (VI.19.) KVVM rendelethez
 
Táblázatok a rendeletben nevesített védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről
 
1. számú melléklet – védett növények
2. számú melléklet – védett állatok
6. számú melléklet – fokozottan védett barlangok
8. számú melléklet – Közösségi jellegű állatfajok
9. számú melléklet – védett gombák és zuzmók
 

Új védett növény
Pénzben kifejezett érték (Ft)
Fehérlő vánkosmoha
5.000

 

Új védett állat
Pénzben kifejezett érték (Ft)
Európai ál-kalózpók
10.000
Brunner-pókszöcske
10.000
Pienini tarsza
10.000
Kis bábrabló
2.000
Kerekvállú állasbogár
10.000
Boróka-tarkadíszbogár
50.000
Hacker-virágdiszbogár
10.000
Hársfa-tarkadíszbogár
10.000
Hullámos díszbogár
50.000
Nyírfa-tarkadíszbogár
10.000
Szalagos díszbogár
10.000
Szilfa-tarkadíszbogár
10.000
Törpebusalepke
10.000
Tükrös busalepke
10.000
C-betűs lepke
2.000
Ibolya-gyöngyházlepke
10.000
Csíkos medvelepke
2.000
Nagyfoltú aranybagoly
2.000
Nemes aranybagoly
2.000
Európai nyelesszemű-légy
10.000
Bársonyos poszméh
10.000
Bogáncsposzméh
2.000
Erdei poszméh
2.000
Ligeti poszméh
2.000
Óriásposzméh
50.000
Ritka poszméh
10.000
Rozsdasárga poszméh
10.000
Rövidszőrű poszméh
2.000
Sárga poszméh
10.000
Változékony poszméh
2.000
Vörhenyes poszméh
10.000
Böjti réce
50.000
Barátréce
50.000
Folyami rák
10.000
Kecskerák
10.000

 

Új közösségi jelentőségű állatfaj
Pénzben kifejezett érték
Hörcsög
1.000
Spanyol pávaszem
20.000
Sztyeppi sirály
1.000
Alpesi zerge balcanica alfaja
20.000
Alpesi zerge tatrica alfaja
20.000

 

Átsorolások
Faj neve
Korábbi státusza
Jelenlegi státusza
Pénzben kifejezett érték
Apró fillércsiga
Közösségi jelentőségű állatfaj
Védett állatfaj
10.000
Nimfadenevér
Közösségi jelentőségű állatfaj
Védett állatfaj
50.000
Szoprán denevér
Közösségi jelentőségű állatfaj
Védett állatfaj
10.000
Nyírfajd
Védett állat
Közösségi jellegű állatfaj
50.000
Siketfajd
Védett állat
Közösségi jellegű állatfaj
50.000
Barna medve
védett állat
Közösségi jellegű állatfaj
50.000

 

Átnevezések
Pénzben kifejezett érték
(Myotis alcathoe) Alcathoe-denevér = Nimfadenevér
50.000
(Pipistrellus pygmaeus) Apró törpedenevér = Szoprán denevér
10.000

 

Új fokozottan védett barlangok
Berger Károly-barlang
Citadella-kristálybarlang

 

Új védett zuzmók
Pénzben kifejezett érték
 Fácska-tölcsérzuzmó
 5.000
 Puha tölcsérzuzmó
 5.000
 Rénszarvas-tölcsérzuzmó
 5.000

 

Védettsége megszűnt
Alpesi zerge
Tarka géb
Ólomszínű csiga

 
 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról,
a fokozottan védett barlangok köréről, valamint
az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról szóló 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet
 
PDF formában innen letölthető.

Sáv bezárása