Ugrás a tartalomhoz
Geodiverzitás
Természeti emlék
Földtudományi természetvédelem
Védetté nyilvánítás
Jogalkotás

Jelentősen bővült a kiemelt természetvédelmi oltalmat élvező földtudományi természeti értékek köre

2020.05.13.
10 új országos jelentőségű védett természeti terület (természeti emlék) létesítésével összesen 11 földtani alapszelvény részesült természetvédelmi oltalomban az agrárminiszter május 12-én kihirdetett rendeletével. E védetté nyilvánítások jelentős előrelépést jelentenek a hazánk földtörténeti múltjának emlékeit őrző, természetvédelmi jelentőséggel rendelkező helyszínek, képződmények megőrzésében. A természetvédelmi szakterület által e célból a 2010-es évek elején elindított országos program keretében korábban 2015-ben és 2018-ban került sor földtudományi természeti emlékek (földtani alapszelvények és -képződmények) védetté nyilvánítására.

A 16/2020. (V. 12.) AM rendelettel létesített 10 új országos jelentőségű védett természeti terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (és természetvédelmi kezelésében), illetve a BfNPI által alapított és fenntartott Bakony–Balaton UNESCO Globális Geoparkban található:

Borzavári Templom-domb földtani alapszelvénye természeti emlék,

Borzavári úti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék,

Hosszú-árok és Tankcsapda földtani alapszelvények természeti emlék,

Köves-tábla földtani alapszelvény természeti emlék,

Lókúti legelő földtani alapszelvény természeti emlék,

Pintér-hegyi földtani alapszelvény természeti emlék,

Szappan-völgyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék,

Szilas-árok földtani alapszelvénye természeti emlék,

Tilos-erdei földtani alapszelvény természeti emlék,

Zsidó-hegyi útbevágás földtani alapszelvény természeti emlék.

A Zsidó-hegyi útbevágás földtani alapszelvény természeti emlék. A feltárás bemutatható állapotba hozatala és a tájékoztató tábla elhelyezése a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság és az erdőgazdálkodó zrt. együttműködésének eredménye. (Fényképezte: Korbély Barnabás, BfNPI)

A földtörténeti múlt egy időtartamát földtani folyamatok, az ezek eredményeként létrejött kőzettestek, felszínformák, az ősföldrajzi környezetre, s gyakran az élővilág jellegzetességeire utaló képződmények reprezentálják. Egy adott földtani képződmény, de különösen egy tudományosan feldolgozott földtani alapszelvény által hordozott információk a képződmény károsodásával, esetleges pusztulásával helyreállíthatatlanul elvesznek mind a további tudományos kutatás, megismerés, oktatás és ismeretterjesztés, mind a természetvédelmi célú bemutatás számára. Ez teszi szükségessé az arra érdemes földtudományi természeti emlékek kiemelt természetvédelmi oltalmának biztosítását.

A földtudományi természeti értékek megőrzése, fenntartása, bemutatása speciális természetvédelmi kezeléssel biztosítható hatékonyan. Az új védett természeti területek, illetve az ott található földtani alapszelvények megőrzését is az 55/2015. (IX. 18.) FM rendeletben kihirdetett, kifejezetten a földtudományi természeti értékek oltalmát biztosító védett területekre vonatkozó általános természetvédelmi kezelési terv segíti elő. Az újonnan létesített védett területek esetében − ahol ez indokolt volt – célzottan az adott terület speciális (földtudományi és egyéb) természeti értékeire, adottságaira, körülményeire optimalizált kezelési előírások is érvénybe lépnek.

 

A védett természeti terület státusz új lehetőségeket nyit a fenti helyszíneken található földtudományi természeti értékek hosszú távú fenntartása, természetvédelmi célú bemutatása, illetve az ehhez szükséges feltételek biztosítása terén.

Sáv bezárása