Ugrás a tartalomhoz

Kiadvány a Duna-Tisza köze „ex lege” védett kunhalmairól és földvárairól

2012.07.03.
A Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány gondozásában megjelent kiadvány gazdagon illusztrált áttekintést ad a Duna-Tisza köze ezen ember alkotta, régi korok emlékeit őrző, kiemelt kultúrtörténeti jelentőséggel rendelkező építményeiről, amelyek – a hajdani természetes növényzetre és állatvilágra jellemző fajok élőhelyeként és táj(képi) elemként – táj- és természetvédelmi szempontból is kiemelt figyelmet érdemelnek. Ennek is köszönhető, hogy a kunhalmok és földvárak mindegyike a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján („ex lege”) kiemelt természetvédelmi oltalomban részesül, valamint nagy számban találhatók közöttük védett régészeti lelőhelyek is.

A Halmok az évszázadok sodrában Halmok – Hegyek – Várak a Duna-Tisza közén című kiadvány szerzői – a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaként, illetve múzeumi régészként – a kunhalmok és földvárak értékeit, megőrzésük fontosságát és eszközeit mindkét, a bevezetőben említett szakterület szempontjából megvilágítják.

A halmokat és a földvárakat, hajdani erődített helyeket a táj szerves részeként, alkotóelemeiként mutatják be, feltárják a táji adottságok és elhelyezkedésük, funkciójuk összefüggéseit, s mindezt történeti keretbe helyezik.

 

Külön fejezet foglalkozik természettudományos és régészeti kutatásuk módszereivel, eszközeivel a hagyományos vizsgálatokon keresztül a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásáig.

 

Mind a halmok, mind a földvárak esetében az általános ismereteken túl egyes helyszínek esetében részletes leírást, ismertetést tartalmaz a kiadvány.

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával megjelentett kiadvány ingyenesen beszerezhető a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon.
 

A Kárpát-medence története és táji, természeti értékei iránt érdeklődők, pedagógusok, környezeti neveléssel foglalkozók, gazdálkodók egyaránt haszonnal forgathatják.

Az Oltó-halmot ábrázoló hírkép Oroszi Zoltán felvétele.

Sáv bezárása