Ugrás a tartalomhoz

Kijelölték az első osztrák-magyar határon átnyúló ramsari területet

2009.11.20.
A Ramsari Egyezmény titkársága határon átnyúló ramsari területté minősítette az osztrák Fertő-Fertőzug illetve a magyar Fertő és Nyirkai-Hany ramsari területeket. Ennek kapcsán csütörtök délután Eisenstadtban Dr. Kling István, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára és Ing. Werner Falb-Meixner, Burgenland tartomány természet- és környezetvédelmi tanácsosa közös nyilatkozatot írt alá az új, határon átnyúló ramsari területen folytatott együttműködésről.

  „Magyarország és Ausztria közös célja, hogy a Fertő és a Hanság páratlan természeti és kulturális örökségét a régióban élő lakossággal, a régióban működő gazdálkodókkal, vállalkozásokkal együtt megőrizze, gyarapítsa, a jelen és a jövő nemzedékek megelégedésére. Az első osztrák-magyar határon átnyúló ramsari terület kijelölése egyrészt a meglévő, már számos területen intézményesített együttműködést ismeri el még magasabb, nemzetközi szinten, másrészt további teret nyit a kapcsolatrendszer szélesítésére a vizes élőhelyek összehangolt természetvédelmi kezelése és a Ramsari Egyezmény szellemében történő bölcs hasznosítása terén.” – hangsúlyozta Dr. Kling István, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára, amikor közös szándéknyilatkozatot írt alá Burgenland tartomány természet- és környezetvédelmi tanácsosával az új, határon átnyúló ramsari területen folytatott együttműködésről.

 

  Magyarország 1979. augusztus 11-én csatlakozott a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, az iráni Ramsarban 1971-ben elfogadott egyezményhez. A csatlakozás óta Magyarországnak 28 területet sikerült felvetetnie a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek jegyzékére, amelyek együttesen az ország több, mint 2%-át fedik le. A Fertő magyarországi területét 1989-ben jelölték ki, mint a Kárpát-medence legnagyobb szikes vízterét. A valaha több, mint 50 ezer km2-t kitevő, a Fertővel egykor összefüggő vízrajzi egységet képező hansági mocsárvilág – a 18. században megkezdett és több mint száz éven át tartó lecsapolások eredményeként – szinte teljesen megszűnt. Így nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyet csak az élőhely-rekonstrukciós munkálatok után, 2006-ban lehetett kihirdetni a Nyirkai-Hany területén.

 

  A magyarországi ramsari területek megőrzésére jogszabályi garanciát jelent, hogy többségük országos védelmet élvez, hazánk 2004-es uniós csatlakozásakor pedig kivétel nélkül minden magyarországi ramsari terület beépült az Európai Uniós védelmet biztosító Natura 2000 hálózatba. A Fertő és a Hanság mind a madárvédelmi, mind az élőhelyvédelmi irányelv alapján kijelölt területek közé bekerült.

 

  Mindkét terület, a Fertő is és a Nyirkai-Hany is része a Fertő-Hanság Nemzeti Parknak, amelynek igazgatósága állandó kapcsolatban áll osztrák partnereivel. Részben napi szinten hangolják össze, és közösen hajtják végre a környezeti nevelési, bemutatási, monitorozási feladatokat, részben az osztrák-magyar Fertő-tavi Nemzeti Parki Tanács révén is hivatalos, állandó kapcsolatban állnak osztrák partnereikkel.

 

  „Azt javaslom, hogy a teljes Fertő-régió határon átnyúló bioszféra rezervátummá fejlesztésének kérdését tűzzük napirendre a közös Fertő-tavi Nemzeti Park Tanács következő ülésén. Így a ramsari területek vizes élőhelyeihez kapcsolódó szárazföldi ökoszisztémák értékeinek védelme, a természeti erőforrások fenntartható használata, azaz az „Ember és bioszféra” program kiteljesedhet az egész régióban.”  – mondta Dr. Kling István államtitkár.

 

  Az államtitkár ennek kapcsán arról is tájékoztatott, hogy a közelmúltban magyar-horvát szándéknyilatkozat született Magyarország első határon átnyúló Mura-Dráva-Duna térségi bioszféra-rezervátumának létrehozására. Magyarország arra kéri Ausztriát, csatlakozzon a bioszféra-rezervátum ötoldalúra bővítéséhez, illetve ugyanezzel a kéréssel fordul Szlovénia felé is.

 

 

 

Nyilatkozat az együttműködésről

 

Dr. Kling István a KvVM államtitkárának beszéde

 


Sáv bezárása