Ugrás a tartalomhoz

Konferencia és országos program a Natura 2000 gyepterületekhez kötődően

2018.04.25.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Bajor Madárvédelmi Egyesület (LBV) és a Tiszatáj Közalapítvány közös szervezésében 2018. április 23-án Tiszadobon „A Natura 2000 hálózat füves élőhelyeinek kezelése Magyarországon és Bajorországban” címmel szakmai konferencia zajlott. A rendezvény fő célja a Natura 2000-es gyepterületek magyarországi és bajorországi kezelésének - kiemelten a gyepkezelésnek - a bemutatása, és a tapasztalatcsere volt, valamint további együttműködések kezdeményezése a kelet-magyarországi biológiai sokféleség védelme, és a környezeti nevelés területén.
A FM Természetmegőrzési Főosztály részéről Érdiné dr. Szekeres Rozália tartott előadást a Natura 2000 területek kezelésével, fenntartásával, illetve a Natura 2000 jelölő élőhelyek természetvédelmi helyzetének javításával kapcsolatos tevékenységekről. Ezek közül kiemelendő, hogy „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című KEHOP pályázat – melynek fő kedvezményezettje a Földművelésügyi Minisztérium – egyes projektelemei is bemutatta.

 

Elhangzott többek között, hogy a pályázat NATURA programeleme keretében intenzív terepi adatgyűjtés folyik, melynek eredményeképpen számos közösségi jelentőségű faj és élőhely tekintetében a következő jelentési időszakig várhatóan jelentős adatminőség javulást lehet elérni, továbbá a NÖSZTÉP (Nemzeti Ökoszisztéma-szolgáltatás és Térképezés Program) keretében készülő ökoszisztéma alaptérkép szintén hasznos információt ad majd az egyes természetes és természetközeli élőhelyek térbeli kiterjedéséről és eloszlásáról.

Sáv bezárása