Ugrás a tartalomhoz
LIFE
Pályázat
Projektindító
Rendezvény

LIFE kapacitásépítési projektindító találkozó Brüsszelben

2016.03.02.
2016. január 25-én Brüsszelben az Európai Bizottság projektindító ülést szervezett annak a 14 tagállamnak a számára, amelyek 2015-ben LIFE kapacitásépítési pályázatot nyertek.

A rendezvény fő célja az volt, hogy a nyertes pályázók széleskörű tájékoztatást kapjanak a projektekkel kapcsolatos bizottsági elvárásokról, kötelezettségekről és egyben a projektekben rejlő lehetőségekről. A találkozón az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának (DG Environment), az Európai Bizottság Kis- és Középvállalkozások Végrehajtó Ügynökségének (EASME) és az Európai Bizottság Külső Monitoring Csoportjának (NEEMO) képviselője tartott előadásokat a megjelentek számára. Ezt követően minden nyertes projektet röviden bemutattak az egyes országok képviselői. A hazánkat érintő „LIFE kapacitásépítés Magyarországon” című (LIFE14 CAP/HU/000010) nyertes projektről bővebben itt olvashat.

 

 

A rendezvényen a Bizottság képviselője hangsúlyozta, hogy a LIFE program jelenti a legfontosabb támogatási lehetőséget az európai uniós környezet- és természetvédelmi politika megvalósítása során, ezért a pályázóknak a lehető legmagasabb szinten kell biztosítaniuk e pénzügyi eszköz hatékony felhasználását. Véleményük szerint mindegyik uniós tagállam képes jó pályázatot írni és jó projekteket megvalósítani. Remélik, hogy a LIFE kapacitásépítési projekteket, mint speciális lehetőséget, minden tagállam az előnyére tudja fordítani a jövőben is.

 

Angelo Salsi (EASME) röviden összefoglalta, hogy a LIFE kapacitásfejlesztés célja: növelni a LIFE pályázatok minőségét, számát és változatosságát, azaz összességében több sikeres LIFE pályázat beadását támogatni. A kiemelt célok között szerepel az is, hogy a LIFE projektek eddigi eredményei is megfelelően kerüljenek hasznosításra. Beszédében továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy ennek a támogatásnak kizárólag akkor van, illetve lesz értelme, ha a kapacitásfejlesztés nem kizárólag a projekt időszakában valósul meg, hanem az eredmények fenntartása a jövőben is biztosíthatóvá válik a tagállamok saját forrásaiból. Véleménye szerint újszerűen kell megközelíteni a potenciális pályázókat és kampányolásra van szükség nemcsak a pályázati partnerek, társfinanszírozók, hanem a döntéshozók, egyéb érintettek felé is.

 

Az elfogadott LIFE kapacitásépítési projektekben megfogalmazott célok eléréséhez a következő tevékenységek fontosságát emelték ki az előadók: információs napok és műhelytalálkozók, képzések szervezése és a pályázók számára tanácsadás (pl. helpdesk) biztosítása. Emellett a legfontosabb indikátorok a minél több sikeres pályázat elérésében: a pályázati ötletek előzetes felmérése, lehetséges pénzügyi források feltérképezése és összekötése, a partnerek összekapcsolásának elősegítése, ebből a célból adatbázisok létrehozása, az eddig elért LIFE pályázati eredmények hasznosításának elősegítése, képviselete, továbbá a kommunikáció erősítése, a rendelkezésre álló információk megfelelő interpretálása, valamint folyamatos visszacsatolás a döntéshozók, hazai stratégiák, programok alkotói felé.

 

A brüsszeli találkozón a magyar kapacitásépítési projekt mindhárom partnere (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.) képviseltette magát.

 

 

 

Sáv bezárása