Ugrás a tartalomhoz
LIFE
Pályázat

LIFE projekteket ellenőrzött az Európai Bizottság

2013.02.22.
Három természetvédelmi LIFE+ projekt végrehajtását ellenőrizték az Európai Bizottság képviselői 2013. február 11-15 időszakban. Bizottsági ellenőrzésre a projektek időtartama alatt egyszer kerül sor.

Az Európai Bizottság által elbírált és finanszírozott LIFE+ projektek ellenőrzésével a Bizottság külső monitorozó céget bíz meg, amely munkatársai folyamatos kapcsolatban állnak a projektkoordinátorral, illetve évente ellátogatnak a projekt helyszínekre. A projektek átlagosan 4-5 éves időtartama során egy alkalommal az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság LIFE-Természet Osztályának kollégái is ellenőrzik a projektek megvalósítását.

 

2013. február 11-15 időszakban az alábbi három LIFE+ projekt bizottsági ellenőrzésére került sort:

• Közösségi jelentőségű vízi élőhelyek megőrzése a Mohács melletti Szabadság-szigeten és a hozzá tartozó mellékcsatornában a Béda-Karapancsa tájegységben

• A rákosi vipera védelme a Kárpát-medencében

• Pannon Magbank létrehozása a magyarországi vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzése céljából

 

A WWF Magyarország által koordinált „Közösségi jelentőségű vízi élőhelyek megőrzése a Mohács melletti Szabadság-szigeten és a hozzá tartozó mellékcsatornában a Béda-Karapancsa tájegységben” című projekt 2008-ban indult. A projekt végrehajtásának első lépéseként rendezni kellett a Szabadság-sziget tulajdonviszonyait, amelynek keretében a sziget a Magyar Állam tulajdonába és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe került. A mellékág rehabilitációja, a hosszanti átjárhatóság biztosításával és a nagymértékben feliszapolódott meder kotrásával valósul meg. Ennek egyik legnagyobb volumenű beavatkozása a mellékágat keresztirányban átszelő kőgát megnyitása és az abban húzódó csővezetékek áthelyezése, amely az időjárás figyelembevételével jól halad. A mellékág helyreállítása mellett a sziget élőhelyeinek rehabilitációja is zajlik, melynek egyik legfőbb célkitűzése egytermészetszerű hullámtéri puhafás ligeterdő kialakítása az inváziós fajok eltávolításával, helyükre őshonos fajok ültetésével. A projekt végrehajtása a tervek szerint halad, így várhatóan 2013 decemberében befejeződnek az akciók.

 

Az ellenőrzés keretében terepi bejárásra is sor került, a projektben partnerként részt vevő Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi igazgatóság és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkatársainak részvételével.

 

 Tájékoztató tábla a LIFE+ projektről a Szabadság-sziget területén (Fotó: Sashalmi Éva)

„A rákosi vipera védelme a Kárpát-medencében” című LIFE+ projektünket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület koordinálja, partnerként részt vesz a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Természetfilm.hu, valamint az osztrák Fertő-tó–Fertő-zug Nemzeti Park, a Schönbrunni Állatkert és a bécsi Vadökológiai Intézet. Az ellenőrzés során a projektkoordinátor tájékoztatást adott a projekt előrehaladásáról, majd szakmai és pénzügyi kérdések megvitatására került sor. A bizottsági kollégák ellátogattak a Kunpeszér közelében található Rákosivipera-védelmi és Bemutató Központba, ahol a tenyésztési, repatriálási program eredményeit ismerték meg illetve a régi viperás élőhelyeken végzett gyepkonverziós munkák állapotát is ellenőrizhették. Másnap a Fővárosi Állat- és Növénykertben kialakított ún. Mérgesházba látogattak, ahol megtekinthették a rákosi viperát, az európai gerinces fauna egyik legveszélyeztetettebb faját, valamint a program eredményeit szemléltető kiállítást és bemutatókat is.


LIFE ellenőrzés a Rákosivipera-védelmi és Bemutató Központban (Fotó: Sashalmi Éva)

A „Pannon Magbank létrehozása a magyarországi vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzése céljából” című LIFE+ projekt ellenőrzésére a koordinátor szervezetnél, a tápiószelei Növényi Diverzitás Központban került sor. Minden projektben résztvevő, így az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete is beszámolt az általa vállalt tevékenységek előrehaladásáról. A projekt fő célja a vadon élő honos növényflóra mintegy 50 százalékának, azaz legalább 800 faj magjának a begyűjtése és tárolása. A Növényi Diverzitás Központ munkatársai bemutatták a magminták feldolgozásának, tárolásának folyamatát és módszerét, illetve az erre a célra kialakított helyiségeket, valamint a 2012-ben elkészült interaktív kiállítást. A kiállítás nagy népszerűségnek örvend, számos iskolás csoport is ellátogatott már az intézménybe.

„Magtól magig” interaktív kiállítás a Növényi Diverzitás Központban (Fotó: Sashalmi Éva)

 

A bizottsági ellenőrzés sikeresen zajlott le, összességében mindhárom projekt megvalósítását megfelelőnek találta az Európai Bizottság.

 

További információ a LIFE+ programról!

További információ a hivatkozott LIFE+ projektekről:

http://www.szabadsagsziget.hu/

Főoldal

http://www.pannonseedbank.hu/index.html

Sáv bezárása