Ugrás a tartalomhoz

Megjelent a Természetvédelmi Közlemények különszáma!

2012.12.13.
A Természetvédelmi Közlemények (TK) a Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztályának a folyóirata.  A legfrissebb, 18. szám a VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete (Debrecen, 2011. november 3-6.), csak elektronikus formában, ingyen, letölthető módon jelent meg az elmúlt napokban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legfrissebb szám a Magyar Biológiai Társaság honlapjáról tölthető le (http://www.mbtktv.mtesz.hu/tvk2012.html).

 

 

 

 

 

 

Tartalma:

Természetvédelmi Közlemények (2012) 18 kötete

A VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete (Debrecen, 2011. november 3-6.).

Ezt a kötetet szerkesztette: Török Péter

Borító és tartalomjegyzék [PDF]

Ángyán József: A Nemzeti Vidékstratégia agrár-környezethasználati koncepciója, p. 7 [PDF]

Ádám Szilvia és Malatinszky Ákos: A Szőnyi-szigetcsoport tájtörténete és vegetációja, p. 15 [PDF]

Angyal Dorottya: A Mánfai-kőlyuk gerinctelen faunájának alakulása a vízmű általi hasznosítás tükrében – előzetes eredmények, p. 24 [PDF]

Babocsay Gergely és Vági Balázs: Fogyatkozó haragossiklók – növekvő civil aktivitás a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztályában, p. 34 [PDF]

Baranyai Edina: Tölgyerdő, kertvárosi erdőterület és városi park fáinak levelén kiülepedestt por és a levelek elemtartalmának vizsgálata, p. 45 [PDF]

Biró Éva, Óvári Miklós, Varga Anna és Bódis Judit: A Vergyálomi szőlőhegy (Zala megye) tájtörténete és florisztikai értékei, p. 58 [PDF, Online függelék]

Biró Zsolt, Katona Krisztián, Bleier Norbert, Lehoczki Róbert, Újváry Dóra, Szilágyi Zsolt, Markolt Ferenc és Szemethy László: A kőrösladányi vadaskert vaddisznó állományának hatása a védett növényekre, p. 67 [PDF]

Bolla Bence: Inváziós növényfajok irtása a Csengődi-síkon, p. 77 [PDF]

Csecserits Anikó, Rédei Tamás, Lupták Réka és Somodi Imelda: Hegylábi parlagokon kialakuló élőhelyek típusát és növényzetének fajösszetételét befolyásoló tényezők, p. 82 [PDF]

Csengeri Erzsébet és Nótári Krisztina: Ellátó szolgáltatás becslése a hortobágyi pusztán, p. 94 [PDF, Online függelék]

Csicsek Gábor és Ortmann-né Ajkai Adrienne: Rekultivált meddőhányó szekunder szukcessziójának vizsgálata a gyepszint alapján, p. 105 [PDF, Online függelék]

Csonka Diána, Halasy Katalin, Mrak Polona, Štrus Jasna és Hornung Erzsébet: Armadillidium-fajok (Isopoda: Oniscidea) élőhelyi adaptációjának morfológiai háttere, p. 115 [PDF]

Czóbel Szilárd, Pap Krisztina, Huszti Emese, Szirmai Orsolya, Pándi Ildikó, Németh Zoltán, Vikár Dóra és Penksza Károly: Nyílt homokpusztagyep társulás magvetéses technikával történt kialakításának előzetes eredményei ex situ körülmények között, p. 127 [PDF]

Debnár Zsuzsanna: Gyepek méretének, izoláltságának és legeltetési intenzitásának hatása növényzetlakó pókegyüttesekre nyírségi homoki legelőkön, p. 139 [PDF]

Endrédi Anett, Molnár Attila és Nagy János: A kunsági bükköny (Vicia biennis L.) ex-situ védelme 150 [PDF]

Flórián Norbert, Kavecsánszki Alexandra és Ladányi Márta: Békamentés és szemléletformálás a Tápió-Hajta vidékén, p. 159 [PDF]

Fülep Teofil: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásának változásai a Bükk hegységi Garadna és Szinva patakok vízgyűjtőjén, p. 171 [PDF, Online függelék]

Gubányi András, Wohlfart Richárd, Ficsor Johanna, Gergely Attila, Hahn István, Krámer Tamás, Ronkay László, Mohácsiné Simon Gabriella és Scharek Péter: Élőhely-szimulációs modell a szigetközi hullámtér tájrehabilitációs megoldásaira, p. 179 [PDF]

Halasi-Kovács Béla és Váradi László: A természetesvízi halászat szerepe vizeink bioperzitásának alakulásában, p. 191 [PDF, Online függelék]

Hatvani István Gábor, Kovács József és Korponai János: Mintavételezési gyakoriság optimalizálása variogram függvénnyel a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer példáján, p. 202 [PDF]

Herczeg Róbert, Horváth Barbara, Stercz Balázs, Tóth Dániel, Somogyi Balázs és Horváth Győző: Mozaikos területen domináns rágcsálófajok terület-elfoglalásának változása legeltetés, mint zavaró tényező hatására, p. 211 [PDF]

Horváth Roland: Az urbanizáció hatása erdei talajlakó pókokra, p. 224 [PDF]

Jakusch Pál, Jakuschné Kocsis Tímea és Kardis Erika: Környezeti nevelés hatékonyságának mérése a CELODIN Zalai Alapítvány öko-táboraiban, p. 234 [PDF, Online függelék]

Jakusch Pál, Tokai Richárd, Földes Tamás és Anda Angéla: A Mágneses Rezonancia felhasználása a vörösiszap szennyezés repce növényre gyakorolt hatásának vizsgálatában, p. 239 [PDF]

Juhász Lajos, Kövér László és Gyüre Péter: A debreceni dolmányos varjú (Corvus cornix L. 1758) populáció fészkelésbiológiája, p. 247 [PDF]

Kalóczkai Ágnes, Kelemen Eszter és Pataki György: Agrár-környezetgazdálkodás a Peszéradacsi rétek gazdálkodóinak szemszögéből, p. 257 [PDF, Online függelék]

Kiss Ádám, Korompai Tamás, Kozma Péter, Katona Gergely, Tóth János Pál és Varga Zoltán: Természetvédelmi szempontból jelentős lepkefajok és fajegyüttesek a Mátra xerotherm tölgyeseiben (Insecta: Lepidoptera), p. 267 [PDF, Online függelék]

Kiss Orsolya, Felde Orsolya és Moskát Csaba: A mozaikgyepek szerepe a szalakóta (Coracias garrulus) táplálkozó területeinek megőrzésében, p. 276 [PDF]

Komoly Cecília, Türei Dénes, Csathó András István, Pifkó Dániel, Juhász Melinda, Somodi Imelda és Bartha Sándor: Fűvetés hatása a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) tömegességére egy tiszaalpári fiatal parlagon, p. 283 [PDF]

Kutasi Csaba, Szél Győző, Kádár Ferenc és Markó Viktor: Védett futóbogarak (Col.: Carabidae) előfordulása hazánk mezőgazdasági területein 294 [PDF]

László Zoltán és Tóthmérész Béla: Élőhelyi és tájléptékű hatások a rózsagubacsok parazitoidjaira, p. 305 [PDF]

Lisztes Anna, Végvári Zsolt, Varga Márta, Mózes Edina és Barta Zoltán: Partimadarak állományváltozása és potenciális táplálékbázisa a balmazújvárosi Nagy-sziken (előzetes eredmények), p. 315 [PDF, Online függelék]

Lukács Balázs András és Radócz Szilvia: Vegetációátmenetek dinamikája szikes élőhelykomplexumokban, eltérő csapadékjárású években, p. 326 [PDF, Online függelék]

Malatinszky Ákos, Ádám Szilvia, Benicsek Mihály, Bundai Zsófia, Fehérvári Bence és Filó Andrea: Önkéntesek bevonása 8-18 évesek természetvédelmi nevelésébe: a Süni táborok 25 éve, p. 338 [PDF]

Margóczi Katalin, Málovics György, Gébert Judit és Roboz Ágnes: Kinek szolgáltat a természet?, p. 347 [PDF]

Mérő Thomas Oliver és Bocz Renáta: A gyeprekonstrukció hatása a kisemlős együttesekre Egyek-Pusztakócson (Hortobágy), p. 359 [PDF]

Miglécz Tamás és Tóth Katalin: Lokális talajmagbank szerepe löszgyepek helyreállításában, p. 370 [PDF]

Nagy Dávid: Ültetvények és őshonos tölgyesek holyvaegyüttesei (Staphylinidae), p. 383 [PDF, Online függelék]

Nagy Gergő Gábor és Czúcz Bálint: Három síkvidéki kistáj ökológiai értékelése növénytani és madártani mutatók alapján, p. 393 [PDF, Online függelék]

Ónodi Gábor és Csörgő Tibor: A nagy fakopáncs (Dendrocopos major Linnaeus, 1758) élőhely preferenciája nagy mozaikosságú élőhelyen, p. 402 [PDF]

Ortmann-né Ajkai Adrienne, Csicsek Gábor,Bölöni János és Horváth Ferenc: Merre tart a Bükkhát Erdőrezervátum? p. 415 [PDF]

Pinke Zsolt: A költség alapú értékelés és a szabályozó ökoszisztéma szolgáltatások szerepe a belvizes területek vizes élőhellyé alakításában, p. 425 [PDF]

Rákóczi András Márton és Samu Ferenc: A budai Sas-hegy pókegyütteseinek hosszú- és rövidtávú változása, különös tekintettel a gyeprehabilitációs kezelések hatására, p. 435 [PDF, Online függelék]

Rozner György, Ferincz Árpád és Miókovics Eszter: Adatok a (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) és a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) elterjedéséhez a Bakonyban, p. 447 [PDF]

Szabó Gyula: Az egyek-pusztakócsi gyeprekonstrukció hatása vadméhekre (Hymenoptera: Apoidea), p. 456 [PDF]

Szekeres Balázs, Belényesi Márta, Prommer Mátyás és Tóth László: A kerecsensólyom (Falco cherrug) élőhely-preferencia vizsgálatának tapasztalatai a Hevesi-sík mintaterületen, p. 467 [PDF]

Szmatona-Túri Tünde és Vona-Túri Diána: A magyar aknászpók (Nemesia pannonica Herman, 1879) újabb előfordulása Magyarországon, p. 480 [PDF]

Tatár Sándor, Bajomi Bálint, Balován Bence, Tóth Balázs, Sallai Zoltán, Demény Ferenc, Urbányi Béla és Müller Tamás: Élőhely-rekonstrukció lápi halfajok számára, p. 487 [PDF]

Tóth Mihály és Puky Miklós: Herpetológiai adatgyűjtés önkéntesek fotói alapján a Kárpát-medencében: előzetes eredmények, p. 499 [PDF]

Váczi Olivér, Bakó Botond, Bata Kinga, Koczka Krisztina, Sashalmi Éva, Varga Ildikó és Vozár Ágnes: Szemelvények a Vadonleső, önkéntesek munkáján alapuló természet-megfigyelő program első két évének eredményeiből, p. 506 [PDF]

Valkó Orsolya, Deák Balázs, Kapocsi István, Tóthmérész Béla és Török Péter: Gyepek kontrollált égetése, mint természetvédelmi kezelés – alkalmazási lehetőségek és korlátok, p. 517 [PDF, Online függelék]

Vinkó Tamás, Szabados Klára és Vesna Kicošev: A Palicsi-tó ökoszisztéma szolgáltatásai – híd a természetvédelmi szakma és a lakosság között, p. 527 [PDF]

Vona-Túri Diána és Szmatona-Túri Tünde: Adatok a Mátra-hegység ászkarák (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) faunájához, különös tekintettel az út menti élőhelyekre, p. 537 [PDF]

Contents, p. 549 [PDF]

Sáv bezárása