Ugrás a tartalomhoz

Megjelent az Európa Tanács Táj Díjára vonatkozó pályázati kiírás

2008.09.25.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - együttműködésben az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal, valamint az Önkormányzati Minisztériummal - pályázatot ír ki az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre.A pályázat a Firenzében, 2000. október 20-án kelt Európai Táj Egyezmény 11. cikkével és az Európa Tanács Táj Díját meghatározó szabályokról szóló CM/Res(2008)3 határozattal összhangban kerül kiírásra. Célja, hogy a nemzetközi megmérettetésben az arra legérdemesebb és legesélyesebb pályázat vehessen részt hazánk képviseletében.


Az Európa Tanács Táj Díja egy olyan megtisztelő kitüntetés, amely a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint a társadalmi szervezetek kiemelkedő hozzájárulásait ismeri el a táj fenntartható tervezése, kezelése és/vagy védelme területén. A díjat nem valamely táj kapja természeti és kulturális öröksége, illetve tájképi szépsége alapján, hanem valamely táj megőrzése, fenntartható hasznosítása érdekében példaértékű tevékenységet végző szervezet(ek).

A díj adományozására kétévente kerül sor, először 2009-ben. A tagállamok a díjért az Európa Tanács által felkért tagokból álló szakértői bizottságnál folyamodhatnak. A magyar jelöltet az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának elsőhelyi felelőse, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium terjeszti fel az angol vagy francia nyelvű pályázati anyag Európa Tanács titkárságához történő eljuttatásával.
Az Európa Tanács Táj Díjáról bővebb információ az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldalán Az Európa Tanács Táj Díja menüpontnál olvasható.

A pályázaton a következő szervezetek vehetnek részt:
– helyi (települési és megyei) önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások, melyek olyan politikát vagy intézkedéseket valósítottak meg az adott táj tervezésére, kezelésére és/vagy védelmére, amely tartósan hatékonynak bizonyult, és így példaként szolgálhat az ország vagy Európa egyéb területi önkormányzatai számára;
– olyan társadalmi szervezetek, melyek különösen sokat tettek egy adott táj tervezéséért, kezeléséért és/vagy védelméért;
– a fenti szervezetek közösen is benyújthatnak pályázatot, ha a tájvédelmi-tájfejlesztési programot közösen valósították meg;
– országhatáron átnyúló tájak tervezése kezelése és/vagy védelme érdekében megvalósított nemzetközi program esetén a Magyar Köztársaság területén működő helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és/vagy társadalmi szervezetek.
 
Az eredményes pályázás érdekében a pályázatok beadása előtt javasoljuk az Európai Táj Egyezmény teljes szövegének, céljainak megismerését, valamint az Európa Tanács Táj Díját meghatározó szabályok áttanulmányozását.

A pályázat beadásának határideje 2008. november 15.

Sáv bezárása