Ugrás a tartalomhoz

Miniszteri rendelet szabályozza a magyarországi natúrparkok létrejöttét és működését

2020.03.26.
Hosszas szakmai előkészítést és széleskörű társadalmi egyeztetést követően 2020. március 25-én kihirdetésre került a natúrparkok létrejöttéről és működéséről szóló 6/2020. AM rendelet.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) értelmében a natúrpark a helyi közösségek (önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek és az érintett lakosság) összefogása eredményeként létrejövő, a táji, természeti és kulturális értékek megőrzésén és fenntartható hasznosításán alapuló terület- és vidékfejlesztési célok megvalósulását is támogató, meghatározott területre vonatkozó együttműködés. A natúrparkok államilag elismert módon történő létrejöttét a Tvt. 2004. évi módosítása teremtette meg, ekkor került be a törvény szövegébe a natúrpark fogalma és a létesítésére vonatkozó azon szabályozás, melynek értelmében a natúrpark elnevezés használatához a természetvédelemért felelős miniszter hozzájárulása szükséges.

Egészen mostanáig a natúrpark név használatához való hozzájárulást, annak visszavonását, valamint a felülvizsgálat részletes feltételeire vonatkozó rendelkezéseket sem a Tvt., sem más jogszabály nem tartalmazta, ahogyan a natúrparkok nemzetközileg elfogadott úgynevezett négy pillér szerinti tevékenységének meghatározása sem volt jogszabályban lefektetve. Az erre vonatkozó szabályozási javaslatokat ajánlásként a természetvédelemért felelős miniszter által 2014. január 30-án elfogadott „A magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója” című dokumentum tartalmazta.

A jogszabály megalkotásának célja, hogy közérthetően és áttekinthetően szabályozza a natúrpark név használatához szükséges hozzájárulás kezdeményezésének folyamatát, és lehetőséget adjon egyfajta szakmai minőségbiztosítási rendszer kialakításához az éves szakmai beszámoló, a felülvizsgálat, a hozzájárulás megújítása, valamint a visszavonás eseteinek, feltételeinek szabályozása által. A rendelet megalkotása során a névhasználat szabályainak meghatározása mellett mindössze a működés főbb kereteinek megadása volt a cél, kerülve a túlszabályozást, valamint az adminisztrációs terhek indokolatlan növelését.

A natúrpark létesítésének feltételrendszeréről szóló szabályozás fejlesztését az Országgyűlés által elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program is szükséges intézkedésként fogalmazta meg a Kormányzat számára, ugyanakkor a rendelet kidolgozása összhangban áll a Nemzeti Tájstratégia 2017-2026 keretében megfogalmazott célkitűzésekkel és feladatokkal is.

A natúrparkok szabályozott keretek közötti működése a rendelet hatályba lépésének köszönhetően hozzájárulhat a természeti és kultúrtörténeti értékek eredményesebb megőrzéséhez, valamint a helyi közösségek tájhoz való kötődésének erősödéséhez.

 

 

Sáv bezárása