Ugrás a tartalomhoz
Nemzeti park
Jogalkotás

Nemzeti parkok övezeti besorolásával kapcsolatos jogszabályok kihirdetése

2014.01.22.
2014. január 1-jén hatályba lépett a nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról és az egyes övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi előírásokról szóló 134/2013. (XII. 29.) VM rendelet. A jogszabály a nemzeti parkok övezetekbe sorolásának 1997-ben megállapított előírásait korszerűbb tartalmi és eljárási szabályokkal váltja fel.

A nemzeti parkok övezeti besorolásának az a természetvédelmi jelentősége, hogy hosszú távra meghatározza természetvédelmi céljuk és rendeltetésük, természetvédelmi kezelésük és hasznosításuk stratégiai, illetve térbeli kereteit. Eszközt biztosít a természetvédelmi oltalom társadalmi elvárásként is jelentkező hatékonyabb gyakorlati érvényesítéséhez, és lehetőséget nyújt a természeti erőforrások fenntartható, a kiemelt oltalommal összeegyeztethető, jogszerű és kiszámítható hasznosítására, vagyis a nemzeti parkok övezeti besorolása hosszabb időtávban minden érintett érdeke.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 2014. január 1-jén hatályba lépő módosítása nyomán nemzeti parkjainkat továbbra is három, de megváltozott elnevezésű és a korábbihoz képest eltérő módon, de egyértelműbben meghatározott rendeltetésű területi egységekbe: természeti övezetbe, természetkímélő hasznosítás övezetébe és szolgáltató övezetbe kell sorolni.

 

A természeti övezetbe tartoznak a nemzeti parkok azon területei, amelyek kizárólagos rendeltetése a táj és az ökoszisztéma természetes folyamatainak és szerkezetének helyreállítása, fenntartása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. A természetvédelmi kezelés célja a természeti folyamatok működésének biztosítása, elősegítése, valamint helyreállítása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása.

A természetkímélő hasznosítás övezetében a természetvédelmi kezelés és a természetkímélő hasznosítás térben és időben együttesen, vagy egymás mellett van jelen. Az övezeten belül elsődleges cél ezek összhangjának biztosítása. A természetvédelmi kezelés mellett a táji és a természeti értékeket nem károsító, a védelem céljainak eléréséhez nem feltétlenül szükséges, vagy elsősorban nem a védelem céljainak megvalósítására irányuló gazdálkodási, területhasznosítási tevékenységek is folytathatók.

A szolgáltató övezetbe a nemzeti parkon belül elhelyezkedő települések (belterületek), beépített területek, továbbá azon területek tartoznak, amelyeknek a funkciója, rendeltetése intenzív, rendszeres emberi jelenléttel jár.

 

 

A nemzeti parkok övezetekbe sorolására vonatkozó általános szabályok módosítását, továbbá az egyes övezetek (de különösen a természeti övezet) esetében általános természetvédelmi anyagi jogi keretek meghatározását tartalmazó miniszteri rendelet 2013 december végén történt kihirdetése nagyban hozzájárul a nemzeti parkjainkban található táji és természeti értékek, nemzeti örökségünk ezen kiemelkedő részének, ezen belül erdeink a jelen és a jövő generációi számára történő megőrzéséhez. Az erdőkre vonatkozó szabályozás kialakítása a természeti és erdészeti igazgatás együttműködésével történt.

 

A nemzeti parkok övezeti besorolását célzó folyamat következő lépése az egyes övezetek területi lehatárolásának jogszabályi kihirdetése minden nemzeti parkunk esetében.

Sáv bezárása