Ugrás a tartalomhoz

Nyilvános konzultáció a természetvédelmi irányelvekről

2015.07.02.
A Bizottság nyilvános konzultációt hirdetett az uniós természetvédelmi szabályozás (a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv) célravezetőségi vizsgálatához kapcsolódóan.  

A konzultáció célja ,hogy a  Bizottság összegyűjtse az uniós természetvédelmi jogszabályokkal (a madárvédelmi irányelvvel és az élőhelyvédelmi irányelvvel), illetve az azok eddigi végrehajtásával kapcsolatos véleményeket. A konzultáció annak a célravezetőségi vizsgálatnak a része, amelyet az Európai Bizottság a „Célravezető és hatásos szabályozás program” (REFIT) keretében folytat le.

A célravezetőségi vizsgálat útján a Bizottság arról kíván meggyőződni, hogy a jelenlegi szabályozási keret arányos-e, megfelel-e a céljának és eléri-e a várt eredményeket. A Bizottság elsősorban a szabályozás relevanciáját, hatékonyságát, eredményességét, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét vizsgálja meg. A jogszabályok esetleges jövőbeli változásai nem képezik tárgyát a célravezetőségi vizsgálatnak, e változásokra vonatkozóan szükség esetén külön hatásvizsgálat indul.

Konzultáció linkje:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUNatureDirectives

(a honlapon a jobb oldalon kiválasztható a magyar nyelvű verzió)

A kérdőív két részből áll. Az első rész a nagyközönségnek szól, és az irányelvekhez kapcsolódó széles körű ismeretek és tapasztalat nélkül is kitölthető. A kérdések a hatékonyságra, eredményességre, relevanciára, koherenciára és az uniós hozzáadott értékre irányulnak. A második részben szereplő kérdések az első rész kérdéseire épülnek, és hasonló témákat érintenek, de részletesebben foglalkoznak azokkal. Ezek megválaszolásához szükség van bizonyos ismeretekre az irányelvekkel és azok végrehajtásával kapcsolatban.

A válaszokat a Bizottság akkor veszi figyelembe, ha legalább az első részben szereplő kérdésekre válaszolt. Az első rész kitöltése után rákérdez a rendszer, hogy a kérdőív második részében szereplő részletesebb kérdésekre is kíván-e válaszolni. Ha nem kíván, akkor is lehetősége van a válasza beküldése előtt további észrevételeket fűzni a kérdőívhez egy szabadon kitölthető mezőben.

A kérdőíveket 2015. július 24-ig lehet kitölteni.

Továbbá amennyiben fontosnak tartja a kérdőív elküldését, kinyilvánítani véleményét, de nincs ideje, vagy nem tud érdemben válaszolni a feltett kérdésekre, lehetősége van a hazai civil szervezetek által meghirdetett NatureAlert kampány keretében tájékozódni a témában, illetve egy előre kitöltött kérdőív megküldésére az alábbi honlapon:

https://www.naturealert.eu/hu

 

 

Sáv bezárása