Ugrás a tartalomhoz

Országos jelentőségű védett természeti területek védettségét fenntartó miniszteri rendeletek hatályba lépése

2008.01.10.
2008. január 1-jén 121 db, 1989. október 23. előtt rendelkezéssel, határozattal stb. védetté nyilvánított védett természeti terület védettségét fenntartó miniszteri rendelet lépett hatályba. A miniszteri rendeletek megjelentetésére az egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően került sor. A védettséget fenntartó miniszteri rendeletek kihirdetésével a védett természeti területek által érintett ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok listájának aktualizálása is megtörtént.

Az egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény rendelkezéseiből adódóan az 1989. október 23-a előtt rendelkezéssel, határozattal és egyéb módon védetté nyilvánított országos jelentőségű védett természeti területek kiemelt természetvédelmi oltalmának fenntartását miniszteri rendeletben kellett biztosítania a környezetvédelmi és vízügyi tárcának.

Összesen 121 db országos jelentőségű védett természeti terület esetében történt meg a fenti ‘technikai jellegű dereguláció’ az eredeti védetté nyilvánító normatív aktusok hatályon kívül helyezésével.
A védettséget fenntartó miniszteri rendeletekben aktualizált, pontosított ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám listák határozzák meg a védett természeti terület kiterjedését.

Azon ‘technikai jellegű deregulációval’ érintett országos jelentőségű védett természeti területek esetében, amelyek már rendelkeztek jogszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési tervvel, a természetvédelmi kezelési tervet a védettséget fenntartó miniszteri rendeletek tartalmazzák.

A 2007. évi LXXXII. törvény említett rendelkezései az 1989. október 23. előtt létesített helyi jelentőségű védett természeti területekre is vonatkoznak. A ‘technikai jellegű dereguláció’ megvalósítása, azaz a védettség fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletek megalkotása az illetékes önkormányzatok feladata.

Sáv bezárása