Ugrás a tartalomhoz

Pro Natura díjak átadása Drávaszentesen

2011.05.06.
A Föld Napja alkalmából a vidékfejlesztési miniszter a magyar természetvédelem legnagyobb kitüntetéseit: Pro Natura díjakat, Pro Natura emlékplaketteket, illetve miniszteri elismerő okleveleket adományozott azoknak a szakembereknek, akik munkájukkal hozzájárultak a természet megóvásához.

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter úr Pro Natura Díjat adományozott:

 

Büki Józsefnek, a Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár könyvtárosának, a természetvédelmi kutatás támogatása, a madárgyűrűzési adatbázis és a szakkönyvtár fejlesztése érdekében végzett munkájáért;

 

Dr. Isépy Istvánnak, a Budapesti Füvészkert nyugalmazott igazgatójának, a generációkat átívelő elméleti és gyakorlati oktatás, a hazai flórakutatás területén elért eredményeiért, a természeti értékek bemutatása érdekében végzett munkásságáért;

 

Szomor Dezsőnek, a Szomor Ökogazdaság ügyvezetőjének, az őshonos magyar háziállatok génmegőrzése, a vizes élőhelyek helyreállítása, a védett madárfajok populációjának fenntartása érdekében kifejtett tevékenységéért;

 

Dr. Tardy Jánosnak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szakmai tanácsadójának, a magyar örökség és természetvédelem terén hosszú időn át végzett munkássága, életútja elismeréseként.

 

Miniszter Úr Posztumusz Pro Natura Díjat adományozott:

 
Flachner Zsuzsannának, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet tudományos főmunkatársának – aki 2010-ben csendesen távozott közülünk – a természetvédelmi társadalmi szervezetek munkájának összehangolása, a Tisza-mente sokféleségének megőrzése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

 

Miniszter Úr Pro Natura Emlékplakettet adományozott:

 

Dr. Bajzáth Juditnak, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettesének, a természetközpontú szemléletformálás és ismeretterjesztés terén végzett munkájáért;

 

Beke Istvánnak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet területén végzett munkája, a dél-nyírségi erdők növelése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából;

 

Czirák Zoltánnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Bioperzitás Osztálya vezető-tanácsosának, az élővilág védelme érdekében végzett munkája elismeréseként;

 

Dr. Kiss Istvánnak, a Szent István Egyetem Állattani és Állatökológiai Tanszék egyetemi docensének, három évtizedes oktatói tevékenysége, a hazai kétéltű- és hüllőfajok kutatása, a talajzoológia és az ökotoxikológia területén végzett munkájáért;

 

Kovács Bélának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, közel három évtizedes természetvédelmi hatósági munkája elismeréseként;

 

Parrag Tibornak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természet-megőrzési osztályvezetőjének, a Duna és a Dráva folyó vizes élőhelyeinek megőrzése, rehabilitációja érdekében végzett munkájáért;

 

 

Schmotzer Andrásnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kutatási szakreferensének, a természeti értékek megóvása, védetté nyilvánítása, botanikai értékeinek felmérése terén kifejtett tevékenységéért;

 

Dr. Takács András Attilának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály főosztályvezető-helyettesének, a Természetvédelmi Információs Rendszer kialakítása, a konzervációbiológia és a természetvédelmi ismeretterjesztés érdekében végzett munkájáért;

 

Takács Gábornak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szakreferensének, a térség élővilágának monitorozása, a fajvédelmi programok megvalósítása, a vizes élőhelyek rekonstrukciója érdekében végzett munkájáért;

 

A Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoportnak, két és fél évtizedes kutatási eredményeikért, különösen a tapolcai Berger Károly-barlang tavainak, ásványtársulásainak megismertetése érdekében végzett munkájukért.

 

 

Miniszter Úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

 

Barabás Imrének, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felszíni vízgazdálkodási ügyintézőjének, közel négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként;

 

Czankáné dr. Pacsika Editnek, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság csoportvezetőjének, a természetvédelem érdekében végzett szervező munkájáért, koordinációs tevékenységéért;

 

Csáky Antal Péternek, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelőjének, a hűvös kontinentális erdősztyepp megőrzése terén elért eredményeiért;

 

Csikos Valériának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság erdészeti referensének, a természetvédelmi értékek megóvását biztosító körzeti erdőtervek megvalósítása, az erdőgazdálkodás napi gyakorlatában történő alkalmazása érdekében végzett munkájáért;

 

Hajnis Róbertnek, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájvédelmi szakértőjének, a környezetvédelmi igazgatás területén kifejtett tevékenysége, különösen tájvédelmi munkája elismeréseként;

 

Hardy Ferencnek, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a Somló Tájvédelmi Körzet értékeinek megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként;

 

Kassai Teréziának, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vezető főtanácsosának, az Igazgatóság működtetéséhez szükséges pénzügyi, nyilvántartási, vagyonkezelési feladatok hatékony ellátásáért;

 

Dr. Kiss Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya tájvédelmi és ökoturisztikai referensének, a hazai egyedi tájértékek felmérése, kataszterezése, pályázatok kidolgozása, megvalósítása területén végzett munkájáért;

 

Mihalik Imrének, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, élőhely-rehabilitációs és rekonstrukciós munkája, népszerűsítő tevékenysége elismeréseként;

 

Nagy Zsuzsannának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya birtokügyi referensének, a védett természeti területek országos nyilvántartása, a vagyonkezelési szerződések előkészítése terén végzett munkája elismeréseként;

 

Ugron Ákos Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya osztályvezetőjének, a természetvédelem és az erdőgazdálkodás összehangolása, a természeti értékek védelme érdekében végzett munkájáért;

 

Vozár Ágnesnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya Natura 2000 referensének, a gerinctelen állatfajok védelme, monitorozása, zoológiai szakértői tevékenysége elismeréseként.

 

 

Gratulálunk!

Sáv bezárása