Ugrás a tartalomhoz

Pro Natura díjak átadása Ipolytarnócon

2008.04.25.
Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter - a Föld Napja alkalmából  - Pro Natura díjakat és emlékplaketteket, valamint Miniszteri Elismerő Okleveleket adott át Ipolytarnócon.

  Fodor Gábor a hazai természetvédelem érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért Pro Natura-díjakat, Pro Natura Emlékplaketteket és Miniszteri Elismerő Okleveleket adományozott. A miniszter kiemelte, hogy a kitüntetettek nem kizárólag a szakmának, hanem mindenkinek kiváló példát nyújtanak, aki Magyarországon él. Hiszen sokan közülük oktatási tevékenységükért kapják a kitüntetést, vagy azért, mert sikeresen terjesztették az ökológiai kultúrát, illetve jelentősen hozzájárultak a környezettudatos gondolkozás elősegítéséhez.

  A díjátadás után az érdeklődők „időutazást” tehettek az ősvilági Pompeibe, az Ipolytarnóci Látogatóközpont egyedi élményt nyújtó 4D-s mozitermében, illetve vezetett gyalogtúrán megcsodálhatták a 8 millió éves ősfenyőket.Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Föld Napja alkalmából Pro Natura-díjat adományozott:

1. Dr. Dénes Györgynek, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat elnökének,
több mint hat évtizedes, a karszt- és barlangkutatás területén végzett szakmai és tudományos munkássága, négy év fél évtizeden át a barlangi mentés érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége, életútja elismeréseként, közelgő 85. születésnapja alkalmából,

2. Dr. Juhász Lajos egyetemi docensnek, a Debreceni Egyetem Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási tanszék tanszékvezetőjének,
a természetvédelem területén hosszú időn át végzett szakmai és tudományos munkája, a természetvédelmi mérnökképzés, továbbá az Egyetem Természetvédelmi klubja működése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

3. A Kerekerdő Alapítványnak,
az Őrségi Nemzeti Park létrehozásáért, a környezeti nevelésben és szemléletformálásban végzett sikeres tevékenységéért – a díjat átvette Gyöngyössy Péter, az Alapítvány elnöke

4. Dr. Kerényi Attilának, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai kar, Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Tanszék egyetemi tanárának,
a természet- és tájvédelem felsőfokú oktatása, tudományos kutató munkája, a tudományos utánpótlás-nevelés terén elért kiemelkedő eredményeiért,

5. Dr. Schmuck Erzsébetnek, a Magyar Természetvédők Szövetsége társelnökének,
hazai természetvédelmi politikai megerősítése, a természetbarát mezőgazdaság, a helyi és országos természetvédő mozgalmak fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.Fodor Gábor miniszter Pro Natura Emlékplakettet adományozott:

1. Dr. Ábrahám Levente főmuzeológusnak, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága megyei múzeum igazgató-helyettesének,
kiemelkedő természetvédelmi monitorozó munkájáért, a Natura 2000 hálózat kialakításában végzett tevékenységéért, ismeretterjesztő, oktató munkájáért, különösen a lepkék és más rovarcsoportok kutatásában elért eredményeiért,

2. Bakacsi Gábornak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének,
a szegedi Fehér-tó természetvédelmi értékeinek megőrzése terén végzett két és fél évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

3. Berecz Bélának, az „Oxigén”, a Magyar Rádió Ökológiai rovata munkatársának,
természetvédelmi és környezetvédelmi riportjaiért, az ökológiai kultúra terjesztéséért, a nemzeti parkok népszerűsítéséért végzett munkája elismeréseként,

4. Dudás György Zoltánnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgató-helyettesének,
a természetmegőrzés területén hosszú időn át végzett kimagasló munkája, bemutató- és oktatóközpontok létrehozása érdekében kifejtett tevékenysége, szemléletformáló munkássága elismeréseként,

5. Horváth Zoltánnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének,
A Közép-Dráva tájegység természeti értékeinek felkutatása, feltárása, az élőhely-rekonstrukciók megtervezése és kivitelezése során végzett munkája elismeréseként,

6. Mátrai Erőmű Zrt. Bükkábrányi Bánya közösségének,
a bükkábrányi bánya területén megtalált ősfák megmentésében nyújtott hathatós segítségéért – a kitüntetést Mata Tibor bányaigazgató vette át.

7. Dr. Molnár V. Attilának, a Debreceni Egyetem Természettudományi kar, Növénytani tanszék egyetemi adjunktusának,
botanikai kutatásai, pl. kosborfélék, látonyák, tudományos kutatásszervezői munkássága, tudományos-ismeretterjesztő, továbbá írói tevékenysége elismeréseként,

8. Dr. Podmaniczky Lászlónak, a Szent István Egyetem Környezetgazdaságtani Tanszék tanszékvezetőjének, igazgató-helyettesnek,
az agrár-környezetgazdálkodási tárgykörben a természetvédelmi és tájvédelmi célok elérése érdekében végzett oktatói, koordinációs tevékenysége elismeréseként,

9. Schmidt Andrásnak, a KvVM Természetmegőrzési Főosztály szakmai tanácsadójának,
A természetvédelmi államigazgatásban végzett munkája, ismeretterjesztő tevékenysége, a vizes élőhelyek védelméről szóló Ramsari Egyezmény hazai végrehajtása során elért eredményeiért,

10. Szmoradné Tóth Erikának, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési csoportvezetőjének,
a fiatalok és felnőttek környezeti nevelése területén végzett kiemelkedő munkájáért, a három határon átnyúló Zöld Sziget programban való sikeres működéséért.


Fodor Gábor miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

1. Aleksza Róbertnek, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság térinformatikusának,
a védett területek kezelési és fejlesztési tervei készítése, egyeztetése informatikai háttéradatbázisa megteremtése érdekében végzett munkája elismeréseként,

2. Békefi Andrásnénak, a Pilisi Parkerdő Zrt. Oktatási Központja vezetőjének,
a Zrt. Erdei Művelődés Háza környezeti nevelési programjának és módszereinek fejlesztéséért és megvalósításáért végzett tevékenysége elismeréseként,

3. Harsányi Dezső Attilának, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatvezető-helyettesének, halászati és vadászati felügyelőnek,
a Dél-Tiszántúl természeti örökségének fennmaradása, a Körösök élővilágának megőrzése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,

4. Havas Lászlónak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség geológiai főfelügyelőjének,
az élettelen természeti értékek, különösen a földtani értékek és a felszín alatti vizek védelme érdekében kifejtett kiemelkedő és lelkiismeretes munkája elismeréseként,

5. Lantos Istvánnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területőrének,
a Karancs és a Medves-vidék rovartani kutatása, a fajmegőrzési programok végrehajtása érdekében végzett munkája, aktív terepi oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként,

6. Laki Ferencnek, Tatabánya város Önkormányzata nyugalmazott munkatársának,
az Észak-Vértes természeti értékeinek védelme, a Vértes-Natúrpark léterhozása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, áldozatkész munkájáért,

7. Ludnai Erzsébet Tündének, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatvezető-helyettesének,
a védett természeti területek és értékek hatékony őrzésében vállalt aktív szerepéért, a polgári természetőrök tevékenységének szervezése és irányítása érdekében végzett munkájáért,

8. Müller Istvánnak, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének, a Zirci Arborétum vezetőjének,
fáradhatatlan odaadással végzett természetvédelmi munkája, főként a Zirci Arborétum értékeinek megtartása, fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

9. Németh Árpádnak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetőjének,
a természetvédelmi területek gondozása, a vizes élőhelyek és élőhely-rekonstrukciós területek megőrzése, a Hanság bemutatóhelyeinek népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

10. Szabó Anikónak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ügykezelőjének, adminisztrátornak,
a természetvédelem napi feladatainak ellátásában három évtizeden át kimagaslóan és pontosan végzett munkája, madárvédelmi tevékenysége, különösen a gólyavédelmi programban elért eredményei elismeréseként.


A korábbi évek djazottainak névsora itt található.

Sáv bezárása