Ugrás a tartalomhoz

Pro Natura Díjak átadása Szarvason

2012.04.16.
A közelgő Föld Napja alkalmából a vidékfejlesztési miniszter 2012. április 13-án Szarvason a magyar természetvédelem legnagyobb kitüntetéseit: Pro Natura Díjakat, Pro Natura Emlékplaketteket, továbbá miniszteri elismerő okleveleket adományozott azoknak a szakembereknek, akik munkájukkal kiemelkedő módon járultak hozzá a természet megóvásához.

A miniszter Pro Natura Díjat adományozott

Duhay Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,

a hazai táji örökségek és világörökségi helyszínek megőrzéséért végzett több évtizedes munkája, az Európai Táj Egyezményhez való csatlakozás érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,
 

Dr. Gáspár Vera osztályvezetőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Natura 2000 Osztálya munkatársának,

az EU-s természetvédelmi jogszabályok alkalmazása, a Natura 2000 hálózatok kialakítása és működtetése, valamint a hazánk ellen indított kötelezettségszegési eljárások és panaszok sikeres lezárása során nyújtott teljesítménye elismeréseként,
 

Dr. Iványosi Szabó Andrásnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott igazgatóhelyettesének,

a Duna-Tisza köze természeti értékeinek megőrzése, védetté nyilvánítása és népszerűsítése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként,
 

Dr. Kopek Annamáriának, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének,

a térség geológiai értékeinek és barlangjainak megőrzése, bemutatása során végzett munkájáért, az EU elnökség alatt a balatoni táj és a hazai természetvédelem népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenységéért,
 

Dr. Turcsányi Gábornak, a Szent István Egyetem MKK-KTI Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék egyetemi docensének,

több évtizeden át végzett oktatói, kutatói tevékenysége, a természetvédelmi mérnök képzés elindítása és szakvezetése, a hallgatók gyakorlati természetvédelmi kezelésekbe történő bevonása érdekében végzett munkája elismeréseként.


***
 

A miniszter Pro Natura Emlékplakettet adományozott

Ajtay Szilárdnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Infrastruktúra Főosztálya szakmai tanácsadójának,

a közlekedési ágazaton belül a természet- és tájvédelem szempontjainak érvényesítése érdekében végzett munkája, a két ágazat eredményes együttműködése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,
 

Cserháti Mátyásnak, a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék tanszéki mérnökének,

természetvédelmi szakmai tevékenységéért, új helyi jelentőségű védett természeti területek kialakítása és bemutatás érdekében végzett munkájáért, őshonos magyar állatfajták génmegőrzése terén elért eredményeiért,
 

Dr. Gőri Szilvia Tündének, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének,

hazai és nemzetközi természetvédelmi pályázatok előkészítése és megvalósítása, a vizes élőhelyek védelme, a Ramsari Egyezmény végrehajtása során végzett koordinációs tevékenysége elismeréseként,
 

Hegyi Lajosnénak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság bér és munkaügyi szakreferensének,

a természetvédelem érdekében végzett két évtizedes tevékenysége, különösen munkaügyi, bér- és társadalombiztosítási ügyek intézése során végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

 

Juhász Tamásnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrkerületvezetőjének,

az Ipoly-völgye Tájegység területén végzett két és fél évtizedes munkája, különösen az Európa Diplomás Ipolytarnóci Ősmaradványok megőrzése és bemutatása érdekében kifejtett tevékenysége el ismeréseként,
 

Dr. Kolláth Zoltánnak, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

tudományos tanácsadójának,

a Zselici Csillagoségbolt-park program megvalósítása, a fényszennyezés problémájának megismertetése, a természetes éjszakai tájkép megőrzését szorgalmazó tudományos körben végzett tevékenysége elismeréseként,

Kőrösi Levente osztályvezetőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Bioperzitás és Génmegőrzési Osztály munkatársának,

másfél évtizedes természetvédelmi tevékenysége, a nemzetközi egyezmények hazai végrehajtása, a nemzetközi kereskedelem által veszélyeztetett fajok megőrzése érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként,
 

Dr. Nagy János osztályvezetőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Birtokügyi Osztály munkatársának,

a természeti területek védettségi szintjének helyreállítása, tulajdonviszonyainak rendezése, koordinálása területén végzett munkája elismeréseként,
 

Dr. Rakonczai Jánosnak, a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke egyetemi docensének,

az Alföld, hazánk és Földünk környezeti, természeti, vízügyi problémáinak kutatása, oktatása területén végzett közel négy évtizedes munkája, tudományos- és ismeretterjesztő tevékenysége elismeréséül,
 

Varga Ildikó osztályvezetőnek, Vidékfejlesztési Minisztérium Ökológiai Osztálya munkatársának,

az élővilágvédelem területén nemzetközi szinten is elismert munkájáért, a bioperzitás-monitorozás irányítása, pályázatok kidolgozása terén végzett tevékenységéért, jelentés-tételi kötelezettségek ellátásában nyújtott teljesítményéért.


***
 

A miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Bíró Sándornak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének,

a Budai Természetvédelmi Tájegység védett természeti területeinek megőrzése, bemutatása területén végzett munkája, őrkerületi tevékenysége elismeréseként,
 

Demeter Istvánné titkárnőnek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának,

két évtizeden keresztül magas színvonalon végzett titkársági és adminisztratív munkája, vezetői programszervezői tevékenysége elismeréseként,
 

Greguss Dittának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Bioperzitás- és Génmegőrzési Osztálya bioperzitás referensének,

a biológiai sokféleség védelme érdekében végzett munkájáért, a Biológiai Sokféleség Egyezményhez és a Nagoya Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó hazai és nemzetközi tevékenységéért, az EU elnökség alatt kifejtett munkájáért,
 

Kigyós Attilának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség területfejlesztési és területrendezési ügyintézőjének,

a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi érdekek érvényesítésével végzett természetvédelmi és tájvédelmi hatósági ügyintézői munkája elismeréseként,
 

Dr. Kiss Mariannának, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének,

KEOP pályázatok koordinációjáért, valamint idegenforgalmi, oktatási és szemléletformáló tevékenysége elismeréseként,
 

Krnács György Imrének, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének,

a védett természeti területek és értékek megőrzése, projektek kezdeményezése, határmenti szakmai kapcsolatok fenntartása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

 

Mészáros Krisztinának, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság főtanácsosának,

a természetvédelem népszerűsítése és oktatása, az ökoturisztika területén végzett munkája, az erdei iskolai program fejlesztése terén kifejtett tevékenysége elismeréseként,
 

Némethné dr. Zsigó Zitának, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Bűnmegelőzési Osztálya osztályvezető-helyettesének,

rendőrségi és nemzeti parki közös szolgálatok szervezésében, megvalósításában elért eredményei, a környezetvédelem és természetvédelem elhivatott képviselete, a természeti értékek megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként,
 

Novotny Zsoltnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének,

a Kis-Balatonon természeti értékinek védelme, kutatása, feltárása területén elért eredményei, vagyonkezeléssel kapcsolatos munkája, ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként,
 

Őze Péternek, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi terület-felügyelőjének,

a Dél-Alföld ragadozó madárállományára (réti sasra, a parlagi sasra és a kerecsen sólyomra) irányuló intenzív madárvédelmi és kutatási tevékenységéért, a nemzeti park fenntartási szerződéseinek, valamint a Hármas-Körös hullámterében lévő erdők ellenőrzése területén végzett munkájáért,
 

Pál Évának, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének,

az igazgatóság pénzügyeinek felelősségteljes irányítása, a kőszegi Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont megvalósítása során kifejtett tevékenysége elismeréseként,

 

Papp Lajosnénak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének,

a természetvédelem és tájvédelem iránti elkötelezett, több mint másfél évtizedes munkájáért,
 

Samu Péternek, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének,

hosszú időn át végzett természetvédelmi hatósági munkája, a denevérek élettevékenységének kutatása területén kifejtett tevékenysége elismeréseként,
 

Schaub Gábornénak, a Pilisi Parkerdő Zrt. Madas László Erdészeti Erdei Iskola PR és programfelelősének,

a természet megismerésének gyermek-közeli elsajátítását segítő mese- és módszertani könyveiért, szemléletformáló környezeti nevelési és programfejlesztői tevékenysége elismeréseként,

Szegvári Zoltánnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének,

Somogy megye természeti értékeinek feltárásában, megőrzésében végzett munkája, környezeti nevelési területen elért eredményei a Zselici Csillagoségbolt Park létrehozása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Gratulálunk a kitüntetteteknek!

Sáv bezárása